Meer informatie

Wijde mantel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren.  Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Wijde mantel

De wijde mantel lijkt op de Sint-Jakobsschelp maar is een stuk kleiner. Hij komt voor op zand en grindbodems van het noordoost Atlantische kustgebied en de Middellandse Zee tot ongeveer 450 m diepte. De schelpen worden maximaal 7 cm groot en ongeveer 8-10 jaar oud. Krabben, zeesterren en verschillende vissoorten hebben de wijde mantel op hun menu staan.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit.

Wijde mantel

Aequipecten opercularis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers), Dreggen, Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestand van Wijde Mantelschelp wordt momenteel overbevist. De bestandsschatting wordt vaak overschat, waardoor te hoge vangstlimieten worden afgegeven.

Het vissen met dreggen of bodemsleepnetten heeft veel bijvangst van beschermde en bedreigde soorten, zoals haaien, roggen en zeepaardjes. Ook bestaat een groot deel van de bijvangst uit ongewervelden. Er zijn aanwijzingen dat dreggen het ecosysteem op de bodem blijvend beschadigen.

Door de hoge economische en ecologische waarde van de Wijde Mantelschelp worden er een groot aantal beheermaatregelen genomen. Het beheer bestaat uit gesloten gebieden, vangstlimieten en een beperkt aantal toegestane vissersboten.

 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.