Meer informatie

Wijde mantel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren. Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Wijde mantel

De wijde mantel lijkt op de Sint-Jakobsschelp maar is een stuk kleiner. Hij komt voor op zand en grindbodems van het noordoost Atlantische kustgebied en de Middellandse Zee tot ongeveer 450 m diepte. De schelpen worden maximaal 7 cm groot en ongeveer 8-10 jaar oud. Krabben, zeesterren en verschillende vissoorten hebben de wijde mantel op hun menu staan. De zintuigen van mantelschelpen zijn in vergelijking met de andere schelpen relatief goed ontwikkeld. Het diertje heeft kleine tentakels met een hele rij oogjes waarmee licht en donker waargenomen kunnen worden. De dieren kunnen met veel kracht de kleppen sluiten en zich dankzij de wegschietende waterstraal snel verplaatsen.

 

Wijde mantel

Aequipecten opercularis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers), Dreggen, Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestand van wijde mantelschelp wordt momenteel overbevist. De bestandsschatting wordt vaak overschat, waardoor te hoge vangstlimieten worden afgegeven.

Het vissen met dreggen of bodemsleepnetten heeft veel bijvangst van beschermde en bedreigde soorten, zoals haaien, roggen en zeepaardjes. Ook bestaat een groot deel van de bijvangst uit ongewervelden. Er zijn aanwijzingen dat dreggen het ecosysteem op de bodem blijvend beschadigen.

Door de hoge economische en ecologische waarde van de wijde mantelschelp worden er een groot aantal beheermaatregelen genomen. Het beheer bestaat uit gesloten gebieden, vangstlimieten en een beperkt aantal toegestane vissersboten.

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.