Meer informatie

Nijlbaars (victoriabaars)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Nijlbaars (victoriabaars)

Met een maximum lengte van 2 m en een gewicht van 200 kg behoort de Victoria- of Nijlbaars tot de grootste zoetwatervissen ter wereld. Hij is grijs/zilver van kleur en heeft een blauwe glans. Zijn ogen zijn opvallend, met gitzwarte pupillen en daaromheen een heldergele rand. Nijlbaars is een roofvis die in bijna alle meren kan overleven. In 1962 is de nijlbaars uitgezet in het Victoriameer in Afrika. Hier heeft hij een ware ontwrichting van het ecosysteem veroorzaakt met grote sociaal economische gevolgen. 

Nijlbaars (victoriabaars)

Lates niloticus
Herkomst

Afrika, binnenlandse wateren (FAO 1)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De nijlbaars werd lange tijd overbevist, maar ziet tekenen van herstel. De biomassa van jonge nijlbaars groeit, maar de visserijsterfte van paairijpe vissen blijft te hoog. Volwasse nijlbaarzen zijn gevoelig voor visserijdruk, met name de vrouwtjes worden veel gevangen omdat zij groter worden dan de mannetjes. De nijlbaarsvisserij wordt beheerd door de Lake Victoria Fishing Organisation (LVFO).

De introductie van de nijlbaars in het Victoriameer zorgde voor grote veranderingen in het ecosysteem. Nijlbaars is een roofvis en eet ook vissen van de eigen soort. Veel lokale soorten zijn door de nijlbaars introductie uitgestorven. Door overbevissing van nijlbaars lijken sommige lokale soorten te herstellen. Overbemesting, vervuiling en andere menselijke invloeden lijken tegenwoordig meer impact op het ecosysteem in het Victoriameer te hebben dan de visserij. De vangsttechnieken zijn redelijk selectief. De vissoorten die worden bijgevangen zijn voor de lokale markt.

Er is een visserijbeheersplan voor het Victoriameer en er worden maatregelen genomen om de visserij aan banden te leggen. Het implementeren en monitoren van beheersmaatregelen is echter nog een probleem. Daar lijkt enigszins verandering in te komen door goede initiatieven vanuit de regio en vanuit de vissers. In de verwerkingsindustrie is de vraag naar een kleinere maat vis erg groot, waardoor nog te veel jonge vis in de netten terechtkomt. De vis wordt voor het overgrote deel geëxporteerd. De lokale bevolking profiteert beperkt, maar wel steeds meer van deze visserij. Illegale visserij in verboden gebieden en met kleinere mazen en haakjes is een probleem.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.