Meer informatie

Schar

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de bovenkant. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

Schar

Schar komt alleen voor het noordoosten van de Atlantische Oceaan op een diepte van 10-150 meter. De schar behoort tot de grote groep platvissen die de ogen aan de rechterkant hebben. Deze “oogzijde” van de schar is lichtbruin tot grijsbruin van kleur, met kleine roestbruinige stipjes. De linkerkant (de blinde zijde) van de vis is wit. Schar kan 60 centimeter lang worden en een leeftijd bereiken van 12 jaar. Hij wordt veel bijgevangen in de gerichte visserij op tong en schol.

Schar

Limanda limanda
Herkomst

Noordzee, Skagerrak en Kattegat (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden steeds meer wetenschappelijke gegevens verzameld over schar. De status van het bestand lijkt goed te zijn. Schar wordt voornamelijk gevangen als bijvangst.

De staandwant visserij is veel selectiever dan bijvoorbeeld de boomkor en heeft ook een minimale impact op de zeebodem. Zeezoogdieren kunnen echter wel verstrengeld raken in de netten die gebruikt worden. Er is weinig informatie beschikbaar over de verdere bijvangst.

Het beheer op schar is beperkt. Er is een vangstbeperking voor schar, gecombineerd met bot en tongschar. De hoeveelheid die wordt aangeland is al jaren lager dan de TAC. Er is geen minimale aanlandingsmaat voor schar.

 

Schar

Limanda limanda
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ongeacht methode – bijvangst

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Schar wordt meestal gevangen als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
in de visserij op schol. De soort wordt niet erg gewaardeerd als consumptievis en door zijn lage marktwaarde wordt hij vaak weer overboord gegooid als discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
. Als de schar een hogere marktwaarde zou krijgen is er een grote kans dat de hoeveelheden discards afnemen.

Het beheer op schar is beperkt. Er is een vangstbeperkingvangstbeperking:
Het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden.
voor schar, gecombineerd met bot en tongschar. De hoeveelheid die wordt aangeland is al jaren lager dan de TACTAC:
Total Allowable Catch: vangstbeperkingen voor commercieel belangrijke vissoorten die door de Raad van Visserijministers worden gesteld op basis van wetenschappelijk advies.
. Er is geen minimale aanlandingsmaataanlandingsmaat:
De lengte van een aangelande vis.
voor schar.

Om de bijvangst en de milieueffecten te beperken zijn maatregelen nodig. Het vissen met grotere maaswijdte kan een oplossing voor de bijvangst zijn.

Meer weten over bijvangst? Kijk op www.bijvangstwijzer.nl

Schar

Limanda limanda
Herkomst

Noordzee, Skagerrak en Kattegat (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden steeds meer wetenschappelijke gegevens verzameld over schar. De status van het bestand lijkt goed te zijn. Schar wordt voornamelijk gevangen als bijvangst.

Wanneer gevist wordt met bodemottertrawls is er vaak sprake van veel bijvangst. Bodemottertrawls hebben veel impact op de zeebodem, maar wel minder dan de traditionele boomkor.

Het beheer op schar is beperkt. Er is een vangstbeperking voor schar, gecombineerd met bot en tongschar. De hoeveelheid die wordt aangeland is al jaren lager dan de TAC. Er is geen minimale aanlandingsmaat voor schar.

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.