Meer informatie

Pangasius (Aziatische tong)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Meervalachtigen

Onder de meervalachtigen de (Siluriformes) vallen 1727 soorten. In het Engels heet deze soort catfish, naar de prominente voelsprieten. Meervalachtigen kunnen tot wel meer dan 100 kg worden, hoewel de meeste soorten aanzienlijk kleiner blijven. Karakteristiek is het bezit van het orgaan van Weber. Dit zijn een reeks kleine beentjes die een verbinding maken met de zwemblaas en daardoor geluidstrillingen doorgeven.

Meervallen zijn van aanzienlijk commercieel belang en worden gekweekt en wild gevangen. Bekende soorten zijn de pangasius en de claresse (een gekruiste meerval).

Pangasius (Aziatische tong)

Pangasius is een zoetwatervis die 2 m lang kan worden. De soort komt oorspronkelijk uit Vietnam en wordt gekweekt in de Mekong Delta in Vietnam en Thailand. Vanaf eind jaren 90 is de productie explosief gestegen en behoort pangasius tot de meest geconsumeerde vissen in Nederland. Pangasius wordt soms onterecht als tong verkocht onder namen als “Aziatische tong”. 

Pangasius (Aziatische tong)

Pangasius hypophthalmus
Herkomst

Azie, binnenlandse wateren (FAO 4)

Kweek- / Vangstmethode

Vijverteelt (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Sinds een paar jaar is verantwoord gekweekte ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis.
-pangasius beschikbaar op de markt. ASC-gecertificeerde kwekerijen krijgen een aantal jaar de tijd om alleen nog voer bestaande uit duurzame visbestanden in te kopen en dit is een enorme sprong vooruit in het verduurzamen van de kweek van pangasius.
Naast de normen voor voer, is de totstandkoming van de ASC-normen uniek dankzij de dialoog tussen de vele belanghebbenden. Dit heeft ertoe geleid dat de uiteindelijke normen streng en realistisch zijn en dat de belangrijkste negatieve effecten van de viskweek worden aangepakt zoals: het lozen van afvalwater, geen misbruik van antibiotica, ruimte voor de vis zelf en het runnen van het bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Pangasius (Aziatische tong)

Pangasius hypophthalmus
Herkomst

Azie, binnenlandse wateren (FAO 4)

Kweek- / Vangstmethode

Vijverteelt (Kweek), Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Pangasius komt van nature voor in de Mekong rivier. De productie van Pangasius is de afgelopen jaren explosief gestegen en de vraag naar pangasius wordt deels opgevuld met nieuwe, ongereguleerde teelt. Het grootste probleem bij de kweek is watervervuiling door voedselresten en uitwerpselen. Dat speelt met name bij de kleine producenten die de laatste jaren zijn ingestapt, aangetrokken door de enorme groei in de sector.

De sector in Vietnam is echter hard bezig om te verduurzamen en is er meer en meer verantwoord geproduceerde ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis.
pangasius beschikbaar. Het is om die reden niet meer nodig om pangasius uit ongereguleerde teelt te kopen waar de schadelijke effecten op de omgeving niet worden geminimaliseerd, evenals ongereguleerd medicijn- en antibiotica-gebruik.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.