Meer informatie

Octopus

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Inktvissen & Octopussen

Inktvissen en octopussen behoren tot de koppotigen (Cephalopoda). Er zijn twee verschillende soorten cephalopoda: de octopussen (achtarmen) en de inktvissen (tienarmen). In de Noordzee worden vooral de sepia en de pijlinktvis gevangen. Hoewel inktvissen verwant zijn aan slakken en schelpdieren, komt hun levenswijze meer overeen met die van vissen. Vele soorten inktvissen zwemmen in dichte scholen en ondernemen uitgebreide seizoenstrektochten. Ze leggen eieren in de waterkolom en jagen op prooien zoals vissen. Zelf worden ze gegeten door vissen en zeezoogdieren. Octopussen leven daarentegen meer op de bodem.

Octopus

Octopus is een inktvis zonder inwendig skelet met een rond, zakvormig lichaam met acht armen en een grote kop. Octopussen jagen vooral ’s nachts en eten schaaldieren, schelpdieren en vissen. Net als de meeste inktvissen worden ze maar enkele jaren oud.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van de [bestanden bestand] waarneembaar. Omdat octopussen paaienpaaien:
Het voortplantingsgedrag van vissen.
in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen.

Het vissen met [kleipotten potten-kleipotten] op octopus is een zeer selectieve methode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats.

Voor octopus is vrijwel geen beheer. Vanwege de economische en ecologische waarde is dit wel gewenst. Het is lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze verstoppen zich in rotsspleten. Bovendien is er weinig geld voor onderzoek naar deze inktvissen, ondanks het enorme economische belang van de inktvisvisserij.

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, centraal oostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Er zijn geen goede bestandsschattingen van octopus in dit gebied. Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissing. Desondanks wijst de aanwezige data erop dat het bestand in dit gebied overbevist is.

Het vissen met kleipotten en fuiken is een zeer selectieve visserijmethode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats.

Er is weinig informatie over het beheer van deze visserij in Mauritanië en Senegal, maar deze lijkt niet erg effectief.

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van de [bestanden bestand] waarneembaar. Omdat octopussen paaienpaaien:
Het voortplantingsgedrag van vissen.
in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen.

[Bodemottertrawls bodemottertrawl] woelen de bodem om en er is vaak bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van [ondermaatse vis ondermaatse-vis] en [niet-doelsoorten niet-doelsoorten].

Voor octopus is vrijwel geen beheer. Vanwege de economische en ecologische waarde is dit wel gewenst. Het is echter lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze verstoppen zich in rotsspleten. Bovendien is er weinig geld voor onderzoek naar deze inktvissen, ondanks het enorme economische belang van de inktvisvisserij.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.