Meer informatie

Octopus

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Inktvissen & Octopussen

Inktvissen en octopussen behoren tot de koppotigen (Cephalopoda). Er zijn twee verschillende soorten cephalopoda: de octopussen (achtarmen) en de inktvissen (tienarmen). In de Noordzee worden vooral de sepia en de pijlinktvis gevangen. Hoewel inktvissen verwant zijn aan slakken en schelpdieren, komt hun levenswijze meer overeen met die van vissen. Vele soorten inktvissen zwemmen in dichte scholen en ondernemen uitgebreide seizoenstrektochten. Ze leggen eieren in de waterkolom en jagen op prooien zoals vissen. Zelf worden ze gegeten door vissen en zeezoogdieren. Octopussen leven daarentegen meer op de bodem.

Octopus

De octopus is een inktvis zonder inwendig skelet met een rond, zakvormig lichaam met acht armen en een grote kop. Deze soort komt voor in rif-achtige, tropische en subtropische gebieden. Octopussen jagen vooral ’s nachts en eten schaaldieren, schelpdieren en vissen. Net als de meeste inktvissen worden ze maar enkele jaren oud.  

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)
Deelgebieden: Senegal

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er zijn geen goede bestandsschattingen van octopus in dit gebied. Het bestand in deelgebied Mauritanië staat er iets beter voor dan het bestand in deelgebied Senegal-Gambia. Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Desondanks krijgt dit onderdeel door een gebrek aan informatie over het bestand een rode score.

Het vissen met pottenpotten:
Potten worden in onder andere Zuid-Europa gebruikt om octopus te vangen. De dieren kruipen in de potten om die als schuilplaats te gebruiken, waarna de visser de potten met inktvis en al naar boven haalt. Het is een selectieve vismethode die de bodem niet beschadigt.
en fuiken is een zeer selectieve visserijmethode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats. Daarom krijgt dit onderdeel een groene score.

Er is weinig informatie over het beheer van deze visserij in Gambia en Senegal, maar deze lijkt niet erg effectief. Om die reden scoort dit onderdeel rood.

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
waarneembaar. Het blijft lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze zich verstoppen in rotsspleten. Omdat octopussen paaienpaaien:
Het voortplantingsgedrag van vissen.
in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen. Daarokrijgt dit onderdeel een oranje score

Het vissen met pottenpotten:
Potten worden in onder andere Zuid-Europa gebruikt om octopus te vangen. De dieren kruipen in de potten om die als schuilplaats te gebruiken, waarna de visser de potten met inktvis en al naar boven haalt. Het is een selectieve vismethode die de bodem niet beschadigt.
op octopus is een zeer selectieve methode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats. Daarom krijgt dit onderdeel een groene score.

Voor deze visserij op octopus is nationale en lokale regelgeving opgesteld, wat redelijk effectief is. Helaas kan illegale visserij (IUU) en het geven van verkeerde informatie door vissers niet helemaal voorkomen worden. Om die reden krijgt dit onderdeel een oranje score.

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van de [bestanden bestand] waarneembaar. Omdat octopussen paaienpaaien:
Het voortplantingsgedrag van vissen.
in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen.

[Bodemottertrawls bodemottertrawl] woelen de bodem om en er is vaak bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van [ondermaatse vis ondermaatse-vis] en [niet-doelsoorten niet-doelsoorten].

Voor octopus is vrijwel geen beheer. Vanwege de economische en ecologische waarde is dit wel gewenst. Het is echter lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze verstoppen zich in rotsspleten. Bovendien is er weinig geld voor onderzoek naar deze inktvissen, ondanks het enorme economische belang van de inktvisvisserij.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.