Meer informatie

Octopus

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Inktvissen & Octopussen

Inktvissen en octopussen behoren tot de koppotigen (Cephalopoda). Er zijn twee verschillende soorten cephalopoda: de octopussen (achtarmen) en de inktvissen (tienarmen). In de Noordzee worden vooral de sepia en de pijlinktvis gevangen. Hoewel inktvissen verwant zijn aan slakken en schelpdieren, komt hun levenswijze meer overeen met die van vissen. Vele soorten inktvissen zwemmen in dichte scholen en ondernemen uitgebreide seizoenstrektochten. Ze leggen eieren in de waterkolom en jagen op prooien zoals vissen. Zelf worden ze gegeten door vissen en zeezoogdieren. Octopussen leven daarentegen meer op de bodem.

Octopus

De octopus is een inktvis zonder inwendig skelet met een rond, zakvormig lichaam met acht armen en een grote kop. Deze soort komt voor in rif-achtige, tropische en subtropische gebieden. Octopussen jagen vooral ’s nachts en eten schaaldieren, schelpdieren en vissen. Net als de meeste inktvissen worden ze maar enkele jaren oud.  

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)
Deelgebieden: Senegal

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er zijn geen goede bestandsschattingen van octopus in dit gebied. Het bestand in deelgebied Mauritanië staat er iets beter voor dan het bestand in deelgebied Senegal-Gambia. Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten, zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissing. Desondanks krijgt dit onderdeel door een gebrek aan informatie over het bestand een rode score.

Het vissen met potten en fuiken is een zeer selectieve visserijmethode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats. Daarom krijgt dit onderdeel een groene score.

Er is weinig informatie over het beheer van deze visserij in Gambia en Senegal, maar deze lijkt niet erg effectief. Om die reden scoort dit onderdeel rood.

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Potten, Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissing. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van het bestand waarneembaar. Het blijft lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze zich verstoppen in rotsspleten. Omdat octopussen paaien in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen. Daarokrijgt dit onderdeel een oranje score

Het vissen met potten op octopus is een zeer selectieve methode met vrijwel geen bodemschade. Octopussen gebruiken de potten als schuilplaats. Daarom krijgt dit onderdeel een groene score.

Voor deze visserij op octopus is nationale en lokale regelgeving opgesteld, wat redelijk effectief is. Helaas kan illegale visserij (IUU) en het geven van verkeerde informatie door vissers niet helemaal voorkomen worden. Om die reden krijgt dit onderdeel een oranje score.

Octopus

Octopus vulgaris
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Omdat octopussen snel groeien en zich snel voortplanten zijn ze niet erg gevoelig voor overbevissing. Desondanks worden ze op veel plekken overbevist en is er een daling in de grootte van de bestanden waarneembaar. Omdat octopussen paaien in scholen zijn ze gemakkelijk te vangen.

Bodemottertrawls woelen de bodem om en er is vaak bijvangst van ondermaatse vis en niet-doelsoorten.

Voor octopus is vrijwel geen beheer. Vanwege de economische en ecologische waarde is dit wel gewenst. Het is echter lastig om een octopusbestand te bepalen, omdat ze verstoppen zich in rotsspleten. Bovendien is er weinig geld voor onderzoek naar deze inktvissen, ondanks het enorme economische belang van de inktvisvisserij.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.