Meer informatie

Noordzeekrab

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kreeften & Krabben

Kreeften en krabben komen voornamelijk voor in zee, maar ook in zoet water en op het land. De meeste kreeftachtigen hebben tien poten, waarvan de voorste twee de vorm van een schaar hebben. Hiermee kunnen ze voedsel pakken, kraken of in stukjes knippen.  Wist je dat kreeften en krabben net als slangen moeten vervellen omdat hun schild niet meegroeit? Na de vervelling groeit het dier snel en neemt in gewicht toe tot de volgende vervelling. Om hun schild ‘op de groei’ te maken, nemen ze water op waardoor ze zichzelf 15% groter maken. Hierdoor kunnen ze dus tot 15% doorgroeien voordat ze weer moeten vervellen. Economisch gezien is het een belangrijke diergroep en wordt overal ter wereld geconsumeerd.

Noordzeekrab

De Noordzeekrab is een grote, stevig gebouwde oranjerode krab met grote scharen die erg sterk zijn. Hoewel de meeste delen van de krab kunnen gegeten worden, worden de scharen het meest verkocht. In sommige landen worden deze als een echter lekkernij beschouwd. De Noordzeekrab is algemeen langs de kusten van de noordoost Atlantische Oceaan en de Noordzee en kan tot op 300 m diepte gevonden worden. Deze krab leeft vooral op rotsen, stenen en wrakken en jaagt op andere schaaldieren en weekdieren.  

Noordzeekrab

Cancer pagurus
Herkomst

Zweden
Deelgebieden: westelijke Kanaalregio

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met het bestand van Noordzeekrab in deze gebieden. Op dit moment wordt de Noordzeekrab duurzaam bevist. Wel bestaat het risico dat deze soort al snel overbevist wordt, waardoor vangsten niet verder mogen toenemen. Daarom krijgt dit onderdeel een gele score.

Het vissen met korven en vallen heeft weinig effecten op het ecosysteem en ook weinig bijvangst. Als er wel andere soorten worden bijgevangen, dan kunnen deze nog levend worden teruggegooid. Dit onderdeel krijgt een groene score.

Het beheer voor deze visserij is deels effectief. Hoewel de Noordzeekrab niet onder de aanlandplicht valt en geen vangstquota heeft, wordt er toch een beheerplan opgesteld. Dit onderdeel scoort daarom oranje.

 

Noordzeekrab

Cancer pagurus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op de Noordzeekrab in Frankrijk is niet te hoog en het bestand wordt niet overbevist. De Noordzeekrab is wel erg gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas laat geslachtsrijp worden.

Het vangen van deze krabben gebeurt met korven. Dit is een passief vistuig en erg selectief; bodemberoering en bijvangsten zijn in deze visserij niet aan de orde.

Het beheer is gedeeltelijk effectief. Er zijn geen vangstlimieten voor deze visserij, maar de visserij werkt op een transparante wijze en houdt zich aan wet- en regelgeving.

Noordzeekrab

Cancer pagurus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk is op de Noordzeekrab is hoog en veel bestanden worden overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. Noordzeekrabben zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas laat geslachtsrijp worden.

Noordzeekrab wordt bijgevangen in de boomkorvisserij. Bij deze visserij wordt meer dan 50% van de vangst teruggegooid, waarvan het grootste deel sterft. De zeebodem wordt omgeploegd door zware wekkerkettingen om de platvis uit de bodem te jagen. Het brandstofverbruik bij het vissen is erg hoog.

Er gelden geen vangstlimieten voor Noordzeekrab.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.