Meer informatie

Makreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Makreel

De makreel is een migrerende roofvis die graag in grote groepen zwemt en enorme afstanden aflegt. Deze soort komt uitsluitend in de NoordAtlantische Oceaan voorIn de winter trekt deze soort naar kouder water en eet gedurende deze periode vrijwel nietsIn de lente trekt deze soort weer naar warmere kustwateren om te foerageren en te paaien. Na het paaien jagen de volwassen makrelen in kleine groepen op haringen, sprot en spiering. Tijdens de trek vormen makrelen enorme groepen met een omvang van wel 100 m diep en 200 m breed. De makreel kan maximaal 60 cm lang worden en 3 kg wegen.  

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Hoewel het makreelbestand in de Noordoost-Atlantische Oceaan zich nog binnen biologisch veilige grenzen bevindt, is de visserijdruk te hoog. Deze is al langere tijd hoger geweest dan het voorzorgsniveau omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

De visserij met handlijnen en hengelsnoeren is erg selectief en heeft weinig bijvangst. Ook wordt de zeebodem niet aangetast.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, vangstlimiet en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder (markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie. Sinds 2010 zijn echter geen internationale vangstafspraken gemaakt. Hierdoor is de visserijdruk op dit bestand al langere tijd te hoog.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Noordoost Atlantische Oceaan (FAO27)

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten, Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Hoewel het makreelbestand in de Noordoost Atlantische Oceaan zich nog binnen biologisch veilige grenzen bevindt, is de visserijdruk te hoog. Deze is al langere tijd hoger geweest dan het voorzorgsniveau omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

De visserij met ringzegen en pelagische sleepnetten zijn redelijk selectief en hebben weinig bijvangst. Deze visserijmethoden hebben echter meer impact op het ecosysteem dan een visserij met handlijnen. Ook wordt de zeebodem niet aangetast.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, vangstlimiet en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder (markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie. Sinds 2010 zijn echter geen internationale vangstafspraken gemaakt. Hierdoor is de visserijdruk op dit bestand al langere tijd te hoog.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Noordzee en het Engelse kanaal (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Nederlandse Schotse zegens/flyshoot

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Hoewel het makreelbestand in de Noordoost Atlantische Oceaan zich nog binnen biologisch veilige grenzen bevindt, is de visserijdruk te hoog. Deze is al langere tijd hoger geweest dan het voorzorgsniveau omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

Schotse zegens, of flyshooters, vissen in gebieden waar zij relatief weinig impact hebben op voorkomende beschermde en bedreigde soorten. Doordat deze visserij voornamelijk op quota-arme soorten vist, vormen onbeheerde soorten een groot aandeel van de vangst in deze visserij. Tijdens het vissen, heeft deze visserij een erg lage CO2-uitstoot.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, vangstlimiet en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder (markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie. Sinds 2010 zijn echter geen internationale vangstafspraken gemaakt. Hierdoor is de visserijdruk op dit bestand al langere tijd te hoog.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Hoewel het makreelbestand in de Noordoost-Atlantische Oceaan zich nog binnen biologisch veilige grenzen bevindt, is de visserijdruk te hoog. Deze is al langere tijd hoger geweest dan het voorzorgsniveau omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

Bij de visserij met kieuwnetten komt relatief veel bijvangst voor van voornamelijk zeezoogdieren en zeevogels die verstrikt raken in de netten.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, vangstlimiet en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder (markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie. Sinds 2010 zijn echter geen internationale vangstafspraken gemaakt. Hierdoor is de visserijdruk op dit bestand al langere tijd te hoog.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.