Meer informatie

Makreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreel

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Makreel

Makrelen zijn migrerende roofvissen die in scholen zwemmen en enorme afstanden kunnen afleggen. In vergelijking tot tonijnen zijn makrelen kleiner en hebben ze een kortere levenscyclus. De Atlantische makreel komt uitsluitend in de Noord-Atlantische Oceaan voor, in de koudere en gematigde zeegebieden. Atlantische makreel leeft in scholen, gesorteerd op maat, en overwintert in diepere wateren, dicht bij de bodem. In de winter vasten de makrelen: ze eten vrijwel niets. In de lente trekken ze naar de warmere kustwateren (11-14 °C) om te foerageren en te paaien. Na de paai jagen de volwassen makrelen in kleine scholen actief op kleine haringen, op sprot en spiering. Tijdens de trek vormen makrelen enorme scholen met een omvang van wel 100 m diep en 200 m breed. De Atlantische makreel wordt tussen het tweede en derde jaar volwassen, bij een lengte van ongeveer 30 cm. Hij kan maximaal 60 cm lang worden en 3 kilo wegen.

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Zwevende ottertrawls, Spantrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Het makreelbestand in de noordoost-Atlantische Oceaan is binnen biologisch veilige grenzen.De visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
blijft hoger dan het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt.
omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

Een groot deel van de makreel op de Nederlandse markt is MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Echter, dit MSC certificaat is vanaf maart 2019 ingetrokken. Dat betekend dat vanaf die datum, geen makreel die gevangen wordt nog het MSC-label krijgt. Makreel die nu op de markt ligt met het MSC-label is dus vóór deze datum gevangen. Deze zijn nog diepgevroren op voorraad. Wanneer deze voorraad op is, zal er geen MSC-gecertificeerde Atlantische makreel meer beschikbaar zijn.

Het beheer van makreel is complex omdat het bestand zich uitstrekt ver buiten de wateren van de Europese Unie. De vastgestelde vangsthoeveelheden komen jaarlijks ver boven het wetenschappelijk advies uit. Het bestand heeft dit een aantal jaren goed kunnen opvangen, maar het is niet gegarandeerd dat dit zo zal blijven de komende jaren.

Het wegblijven van een structurele oplossing voor het gezamenlijk beheer van het makreelbestand heeft ertoe geleid dat de onafhankelijke beoordelaars van het Marine Stewardship Council (MSC) op 2 maart j.l. de certificaten van de makreelvisserijen geschorst hebben. Ondanks dat de bestandsschatting door wetenschappers in de loop van het jaar is bijgesteld naar boven het drempelniveau, blijven de aangepaste scores op het vangstbeheer te laag om aan de MSC Standaard te voldoen. De schorsing betekent dat de vis die vanaf die datum gevangen is niet als MSC verkocht mag worden (zie hierboven).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het makreelbestand in de noordoost-Atlantische Oceaan is binnen biologisch veilige grenzen. De visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
blijft hoger dan het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt.
omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

De visserij met handlijnen-en-hengelsnoerenHandlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend:
Handlijnen en hengelsnoeren met de hand bediend zijn een verzamelnaam voor hengels, jigs en sleeplijnen (trolls). Jiggen maken gebruik van lijnen met kunstaas die op en neer bewegen om een prooidier na te bootsen. Handlijnen en hengelsnoeren worden meestal kleinschalig toegepast en zijn relatief selectief. Ongewenste bijvangst kan onmiddellijk worden teruggezet, met een grote overlevingskans. Het is selectiever en kleinschaliger dan longline visserij. Er is geen bodemimpact, laag brandstofverbruik en eventuele bijvangst gaat vaak levend weer overboord.
en ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
is erg selectief en heeft weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
. Ook wordt de zeebodem niet aangetast.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder(markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie. Voor de vangstlimieten zijn betere gezamenlijke afspraken nodig.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het makreelbestand in de noordoost-Atlantische Oceaan is binnen biologisch veilige grenzen. De visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
blijft hoger dan het voorzorgsniveauvoorzorgsniveau:
het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt.
omdat er geen goede vangstafspraken worden gemaakt.

De visserij met zwevendezwevende ottertrawl:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten door de waterkolom worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'.
ottertrawl heeft relatief weinig bijvangst en hierbij raakt de zeebodem niet aangetast. Bij de visserij met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
komt wel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
voor, van voornamelijk zeezoogdieren en zeevogels voor die verstrikt raken in de netten.

De makreelvisserij wordt beheerd door een minimummaat, vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
en (in de Noordzee) gesloten seizoenen. Het terugzetten van minder(markt)waardige vis (slipping en high grading) is aangepakt binnen de aanlandplicht van de Europese Unie. Voor de vangstlimieten zijn betere gezamenlijke afspraken nodig.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden geen [bestandsschattingen bestandsschatting] gedaan voor makreel in de centraal oostelijke Atlantische Oceaan, waardoor het makreelbestand en de status van de makreelvisserij onbekend is.

De visserij met zwevende trawlnetten is selectief met weinig bijvangst, maar meer dan met ringzegen. Soms is er sprake van ‘slipping’: vangst wordt teruggegooid, omdat de maat of het vetgehalte van de vis niet goed is. Makreel leeft hoog in de waterkolom, dus is er bij het vissen is er daarom geen contact met de zeebodem..

In slechts enkele landen in deze regio wordt de visserij beheerd, en het beheer is niet effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Makreel

Scomber scombrus
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er worden geen bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en gedaan voor makreel in de Middellandse Zee, waardoor het makreelbestand en de status van de makreelvisserij onbekend is.

De visserij met zwevende trawlnettenzwevende trawlnetten:
Zwevende trawlnetten, ook wel pelagische trawl, is een vangsttechniek waarbij een trechtervormig net (Engels: trawl) door de waterkolom wordt getrokken. Doordat het net niet over de bodem sleept is er geen bodemberoering.
is selectief met weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
, maar meer dan met ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
. Soms is er sprake van ‘slipping’: vangst wordt teruggegooid, omdat de maat of het vetgehalte van de vis niet goed is. Makreel leeft hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak.
, dus is er bij het vissen is er daarom geen contact met de zeebodem.

Er is geen beheer voor makreel in de Middellandse Zee.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.