Meer informatie

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kreeften & Krabben

Kreeften en krabben komen voornamelijk voor in zee, maar ook in zoet water en op het land. De meeste kreeftachtigen hebben tien poten, waarvan de voorste twee de vorm van een schaar hebben. Hiermee kunnen ze voedsel pakken, kraken of in stukjes knippen.  Wist je dat kreeften en krabben net als slangen moeten vervellen omdat hun schild niet meegroeit? Na de vervelling groeit het dier snel en neemt in gewicht toe tot de volgende vervelling. Om hun schild ‘op de groei’ te maken, nemen ze water op waardoor ze zichzelf 15% groter maken. Hierdoor kunnen ze dus tot 15% doorgroeien voordat ze weer moeten vervellen. Economisch gezien is het een belangrijke diergroep en wordt overal ter wereld geconsumeerd.

 

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

De Noorse kreeft komt voor in de noordoost-Atlantische Oceaan, van IJsland en noord-Noorwegen tot zuid-Portugal. De Noorse kreeft houdt van compacte modderbodems, waar hij in zelfgegraven, ondergrondse tunnels woont met zijn jongen. Wegens de speciale eisen die de Noorse kreeft aan zijn leefomgeving stelt komt de Noorse kreeft alleen plaatselijk voor. Het grootse deel van de dag zitten ze in hun hol. Ze komen er alleen uit om te eten, te paren, hun territorium te bewaken en het hol te onderhouden. Deze activiteiten vinden vooral ’s nachts plaats. Noorse kreeften kunnen zo’n 25 cm worden maar een normale lengte is 18 – 20 cm.

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
Herkomst

Noordzee, Skagerrak en Kattegat (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
gecertificeerde visserij op Noorse kreeft (langoustine) vist in de Noordzee en in het Skagerrak en Kattegat (Denemarken en Zweden). Sinds oktober 2019 zijn deze ‘Joint Demersal Fisheries’ (gemengde bodemvisserijen) MSC-gecertificeerd. Onder dit certificaat vallen 12 verschillende vissoorten en maar liefst 961 schepen die allemaal tezamen beoordeeld zijn en het MSC certificaat hebben gekregen.

De visserij gebeurt met een boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
of bodemsleepnetbodemsleepnet:
Een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept.
. De netten zijn aangepast om bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van kabeljauw en ondermaatse kreeft te minimaliseren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is weinig informatie over de status van het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van Noorse kreeft, ofwel langoustines. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen welke visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
duurzaam is en of de huidige visserij een gevaar is voor het voortbestaan van de soort.

Noorse kreeft wordt vooral gevangen met de boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
of bodemsleepnetbodemsleepnet:
Een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept.
. Met deze vismethode wordt de zeebodem ernstig aangetast. Er is veel bijvangst van te jonge en te kleine Noorse kreeft.

Het beheer is geregeld op EU-niveau. Er geldt een minimum aanlandingsmaat en een jaarlijks gezamenlijk vangstlimiet. Sinds een aantal jaar is het wetenschappelijke advies om het beheer van de Noorse kreeft in te delen in ‘functional units’ zodat het beheer en het bepalen van de vangstlimieten nauwkeuriger uitgevoerd kan worden. Tot nu toe wordt dit nog niet goed uitgevoerd en is het beheer van de Noorse kreeft matig effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.