Meer informatie

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kreeften & Krabben

Kreeften en krabben komen voornamelijk voor in zee, maar ook in zoet water en op het land. De meeste kreeftachtigen hebben tien poten, waarvan de voorste twee de vorm van een schaar hebben. Hiermee kunnen ze voedsel pakken, kraken of in stukjes knippen.  Wist je dat kreeften en krabben net als slangen moeten vervellen omdat hun schild niet meegroeit? Na de vervelling groeit het dier snel en neemt in gewicht toe tot de volgende vervelling. Om hun schild ‘op de groei’ te maken, nemen ze water op waardoor ze zichzelf 15% groter maken. Hierdoor kunnen ze dus tot 15% doorgroeien voordat ze weer moeten vervellen. Economisch gezien is het een belangrijke diergroep en wordt overal ter wereld geconsumeerd.

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

De Noorse kreeft komt voor in de noordoost-Atlantische Oceaan op compacte modderbodems, waar de kreeft zichzelf ingraaft en in ondergrondse tunnels woont met zijn jongen. Wegens de speciale eisen die de Noorse kreeft aan zijn leefomgeving steltkan deze soort alleen plaatselijk gevonden worden. Het grootse deel van de dag zitten ze in hun hol en komen alleen naar buiten om te eten, te paren, hun territorium te bewaken en het hol te onderhouden. Deze activiteiten vinden vooral ’s nachts plaats. Noorse kreeften kunnen zo’n 25 cm worden, maar worden gemiddeld 18 – 20 cm lang.  

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
Herkomst

Noordzee, Skagerrak en Kattegat (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De MSC-gecertificeerde visserij op Noorse kreeft (langoustine) vist in de Noordzee en in het Skagerrak en Kattegat (Denemarken en Zweden). Sinds oktober 2019 zijn deze ‘Joint Demersal Fisheries’ (gemengde bodemvisserijen) MSC-gecertificeerd. Onder dit certificaat vallen 12 verschillende vissoorten en maar liefst 961 schepen die allemaal tezamen beoordeeld zijn en het MSC-certificaat hebben gekregen.

Er wordt gevist met een boomkor of bodemsleepnet. De netten zijn aangepast om bijvangst van kabeljauw en ondermaatse kreeft te minimaliseren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is niet veel informatie over de status van het bestand van Noorse kreeft, ofwel langoustines. Het bestand lijkt echter de laatste jaren toe te nemen.

Noorse kreeft wordt vooral gevangen met de boomkor of bodemsleepnet, maar kan ook gevangen worden met fuiken of vallen. De visserij met fuiken en vallen is selectief en heeft weinig bijvangst. Ook tast deze methode de bodem niet aan.

Het beheer is geregeld op EU-niveau. Er geldt een minimum aanlandingsmaat en een jaarlijks gezamenlijke vangstlimiet. Sinds een aantal jaar is het wetenschappelijke advies om het beheer van de Noorse kreeft in te delen in ‘functional units’, zodat het beheer en het bepalen van de vangstlimieten nauwkeuriger uitgevoerd kan worden. Tot nu toe wordt dit nog niet goed uitgevoerd en is het beheer van de Noorse kreeft matig effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Noorse kreeft (langoustine, scampi)

Nephrops norvegicus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is niet veel informatie over de status van het bestand van Noorse kreeft, ofwel langoustines. Het bestand lijkt echter de laatste jaren toe te nemen.

Noorse kreeft wordt vooral gevangen met de boomkor of bodemsleepnet. Met deze vismethode wordt de zeebodem ernstig aangetast. Er is veel bijvangst van te jonge en te kleine Noorse kreeft.

Het beheer is geregeld op EU-niveau. Er geldt een minimum aanlandingsmaat en een jaarlijks gezamenlijk vangstlimiet. Sinds een aantal jaar is het wetenschappelijke advies om het beheer van de Noorse kreeft in te delen in ‘functional units’ zodat het beheer en het bepalen van de vangstlimieten nauwkeuriger uitgevoerd kan worden. Tot nu toe wordt dit nog niet goed uitgevoerd en is het beheer van de Noorse kreeft matig effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.