Meer informatie

Zwarte koolvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Zwarte koolvis

Koolvis is familie van de kabeljauw. Er zijn twee soorten die veel op elkaar lijken: de zwarte en de witte koolvis. Zwarte koolvis wordt ook wel gewoon koolvis genoemd. De witte koolvis wordt kan even groot worden als de zwarte koolvis, maar wordt ongeveer 8 jaar minder oud. De zwarte koolvis kan 130 cm lang en 25 tot 30 jaar oud worden en komt voor in de westelijke en oostelijke Atlantische Oceaan.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

IJsland (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegens, Kieuwnetten (staand want), Zwevende ottertrawls, Spantrawls, Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In 2008 werd de eerste visserij op zwarte koolvis MSC-gecertificeerd. Inmiddels is het overgrote deel van de Europese visserij op zwarte koolvis MSC-gecertificeerd: 97% van de vangsten uit de Noordzee en het Skagerrak. Ook koolvis uit IJsland is MSC gecertificeerd. Er worden diverse vangstmethodes gebruikt: bodemsleepnet, spanvisserij, (in toenemende mate) semi-pelagische sleepnetvisserij, ringzegen, ankerzegen, kieuwnet, longlines en handlijnen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Noordoost Atlantische Oceaan (FAO27)
Deelgebieden: IJsland

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Geankerde kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdruk, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Na een periode van herstel is het IJslandse koolvisbestand nu in goede staat en er is geen sprake van overbevissing.

De visserij met kieuwnetten, sleeplijnen en ringzegen zijn vrij selectief maar kunnen wel impact hebben op de zeebodem. Daarnaast kunnen beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen verstrikt raken in de netten.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimiet. Daarnaast hanteert IJsland diverse andere beheermaatregelen zoals minimum maaswijdtes en tijdelijk en permanent gesloten gebieden. IJsland heeft een zeer effectief beheerplan voor handhaving en controle. Het beheerplan dat IJsland heeft geïmplementeerd is voldoende om bestandsherstel tot een duurzaam MSY-niveau te waarborgen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Noordoost Atlantische Oceaan (FAO27)
Deelgebieden: IJsland

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdruk, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Na een periode van herstel is het IJslandse koolvisbestand nu in goede staat en er is geen sprake van overbevissing.

De visserij met Deense zegens, sleepnetten, en bodemsleepnetten hebben veel impact op beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen, omdat deze bijgevangen worden of verstrikt kunnen raken in de netten. Daarnaast is het vissen met sleepnetten en bodemsleepnetten een vorm van bodemberoerende-visserij. Deze visserijen zorgen voor directe verstoring van het bodemleven, wat op termijn kan leiden tot verandering in de soortensamenstelling van de zee.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimiet. Daarnaast hanteert IJsland diverse andere beheermaatregelen zoals minimum maaswijdtes en tijdelijk en permanent gesloten gebieden. IJsland heeft een zeer effectief beheerplan voor handhaving en controle. Het beheerplan dat IJsland heeft geïmplementeerd is voldoende om bestandsherstel tot een duurzaam MSY-niveau te waarborgen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Noordzee, Skagerrak en Kattegat (FAO 27)
Deelgebieden: Rockall, noordwestkust van Schotland en Noord Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdruk, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Het koolvisbestand bevindt zich nog net binnen veilige biologische grenzen, maar er is nog te veel visserijsterfte in deze visgebieden.

In deze visgebieden heeft de Naturland visserij met bodemsleepnetten een onbekende impact op beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen. Maar de hoeveelheid bijvangst van deze soorten blijkt lager te zijn dan bij gelijksoortige visserij in andere gebieden. Daarnaast heeft het vissen met een bodemsleepnet een negatieve impact op de zeebodem omdat deze zorgt voor directe verstoring van het bodemleven. In deze gebieden is deze impact op de bodem lager dan in andere gebieden.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimiet. Het beheerplan dat geïmplementeerd wordt, wordt beschouwd als grotendeels effectief. Dit komt voornamelijk door de extra maatregelen die genomen worden door het Naturland-project.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Faeröer eilanden
Deelgebieden: Noordoost Atlantische Oceaan (FAO27)

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Gedetailleerde visserijgegevens zijn beschikbaar, er wordt jaarlijks een kwantitatieve beoordeling van de bestanden uitgevoerd. Dit is een gemengde visserij, waarbij ook andere soorten worden gevangen, zoals kabeljauw en schelvis. Het aantal gevangen juvenielen (jonge vis) lijkt laag te zijn. Zwevende spantrawls zijn niet destructief voor de zeebodem. Er is een managementsysteem dat deels effectief wordt geacht, zo geldt er een aanlandplicht. Het belangrijkste instrument om de visoogst op de Faeröer te beheren, is de inspanningscontrole (aantal dagen op zee).

Het merendeel van de Faeröer koolvis visserij is MSC-gecertificeerd, deze beoordeling gaat over het deel dat niet gecertificeerd is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Noordoostelijke Atlantische Oceaan: Noordzee, Ierse Zee, IJsland, Engelse Kanaal, Skaggerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdruk, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Het koolvisbestand bevindt zich nog net binnen veilige biologische grenzen, maar er is nog te veel visserijsterfte in deze visgebieden.

De visserij met bodemsleepnetten heeft veel impact op beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen, omdat deze bijgevangen worden of verstrikt kunnen raken in de netten. Daarnaast is het vissen met bodemsleepnetten een vorm van bodemberoerende-visserij. Deze visserij zorgt voor directe verstoring aan het bodemleven, wat op termijn kan leiden tot verandering in de soortensamenstelling van de zee.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimiet. Het beheerplan dat geïmplementeerd wordt, wordt beschouwd als gedeeltelijk effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.