Meer informatie

Zwarte koolvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Zwarte koolvis

Koolvis is familie van de kabeljauw. Er zijn twee soorten die veel op elkaar lijken: de zwarte en de witte koolvis. Zwarte koolvis wordt ook wel gewoon koolvis genoemd. De witte koolvis wordt kan even groot worden als de zwarte koolvis, maar wordt ongeveer 8 jaar minder oud. De zwarte koolvis kan 130 cm lang en 25 tot 30 jaar oud worden en komt voor in de westelijke en oostelijke Atlantische Oceaan.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Kieuwnetten (staand want), Zwevende ottertrawls, Spantrawls, Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In 2008 werd de eerste visserij op zwarte koolvis [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Inmiddels is het overgrote deel van de Europese visserij op zwarte koolvis MSC-gecertificeerd: 97% van de vangsten uit de Noordzee en het Skagerrak. Ook koolvis uit IJsland is MSC gecertificeerd. Er worden diverse vangstmethodes gebruikt: bodemsleepnet, spanvisserij, (in toenemende mate) semi-pelagische sleepnetvisserij, ringzegen, ankerzegen, kieuwnet, longlines en handlijnen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleeplijnen, Ringzegen, Geankerde kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Na een periode van herstel is het IJslandse koolvisbestand nu in goede staat en er is geen sprake van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
.

De visserij met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
, sleeplijnensleeplijnen:
Lijnen met (kunst)aas die al varend door de waterkolom worden getrokken. De sleeplijnen worden met de hand of machinaal ingehaald, zodra er een vis aan de lijn zit.
en ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
zijn vrij selectief maar kunnen wel impact hebben op de zeebodem. Daarnaast kunnen beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen verstrikt in de netten.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimietvangstlimiet:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
. Daarnaast hanteert IJsland diverse andere beheermaatregelen zoals minimum maaswijdtemaaswijdte:
De grote van de gaten in een net.
s en tijdelijk en permanent gesloten gebieden. IJsland heeft een zeer effectief beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
voor handhaving en controle. Het beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
dat IJsland heeft geïmplementeerd is voldoende om bestandsherstel tot een duurzaam MSYMSY:
Maximum Sustainable Yield, ofwel maximaal duurzame oogst. Dit is theoretisch de grootst mogelijke 'veilige' vangst, waarbij vispopulaties voldoende omvang houden om zich op lange termijn voort te planten. 
-niveau te waarborgen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Sleepnetten, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdruk, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Na een periode van herstel is het IJslandse koolvisbestand nu in goede staat en er is geen sprake van overbevissing.

De visserij met Deensedeense zegen:
Een visserijtechniek waarbij het schip stil (voor anker) ligt tijdens het binnenhalen. Het net wordt met een grote rondtrekkende beweging uitgezet. Deze techniek wordt ook wel snurrevaad genoemd.
zegens, sleepnettensleepnetten:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.
, en bodemsleepnetbodemsleepnet:
Een kuilnet dat aan weerszijden of aan de achterzijde van een boot over de bodem wordt gesleept.
ten hebben veel impact op beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen, omdat deze bijgevangen worden of verstrikt kunnen raken in de netten. Daarnaast zijn het vissen met sleepnetten en bodemsleepnetten vormen van bodemberoerende-visserijbodemberoerende visserij:
Visserij met vistuigen die over of door de zeebodem gaan.
. Deze visserijen zorgen voor directe verstoring aan het bodemleven, wat op termijn kan leiden tot verandering in de soortensamenstelling van de zee.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimiet. Daarnaast hanteert IJsland diverse andere beheermaatregelen zoals minimum maaswijdtes en tijdelijk en permanent gesloten gebieden. IJsland heeft een zeer effectief beheerplan voor handhaving en controle. Het beheerplan dat IJsland heeft geïmplementeerd is voldoende om bestandsherstel tot een duurzaam MSY-niveau te waarborgen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Noordoostelijke Atlantische Oceaan: Noordzee, Ierse Zee, IJsland, Engelse Kanaal, Skaggerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdruk, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Het koolvisbestand bevindt zich nog net binnen veilige biologische grenzen, maar er is nog te veel visserijsterfte in deze visgebieden.

In deze visgebieden heeft de Naturland visserij met bodemsleepnetten een onbekende impact op beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen, maar de hoeveelheid bijvangst van deze soorten blijkt lager te zijn dan bij andere dezelfde soort visserij in andere gebieden. Daarnaast heeft het vissen met een bodemsleepnet een negatieve impact aan de zeebodem omdat deze zorgt voor directe verstoring aan het bodemleven. In deze gebieden is deze impact op de bodem lager dan in andere gebieden.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimiet. Het beheerplan dat geïmplementeerd wordt, wordt beschouwd als grotendeels effectief, voornamelijk door de extra maatregelen die genomen worden door het Naturland-project.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zwarte koolvis

Pollachius virens
Herkomst

Noordoostelijke Atlantische Oceaan: Noordzee, Ierse Zee, IJsland, Engelse Kanaal, Skaggerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Koolvis is een soort die gevoelig is voor visserijdruk, doordat deze soort pas laat geslachtsrijp is. Het koolvisbestand bevindt zich nog net binnen veilige biologische grenzen, maar er is nog te veel visserijsterfte in deze visgebieden.

De visserij met bodemsleepnetten heeft veel impact op beschermde en bedreigde soorten zoals haaien en roggen, omdat deze bijgevangen worden of verstrikt kunnen raken in de netten. Daarnaast is het vissen met bodemsleepnetten een vorm van bodemberoerende-visserij. Deze visserij zorgt voor directe verstoring aan het bodemleven, wat op termijn kan leiden tot verandering in de soortensamenstelling van de zee.

De visserij wordt beheerd door een vangstlimiet. Het beheerplan dat geïmplementeerd wordt, wordt beschouwd als gedeeltelijk effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.