Meer informatie

Hoki

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Hoki

De hoki, of blauwe grenadier, is familie van de heek. Deze vis leeft op dieptes tussen 10 en 1000 m rondom Nieuw-Zeeland en Australië. Hoki kan tot 120 cm lang worden en heeft een opvallend lange staart die eindigt in een punt. Ze eten voornamelijk kreeftachtigen, inktvissen en andere vissen.

 

Hoki

Macruronus novaezelandiae
Herkomst

Stille Oceaan, zuidwestelijke (FAO 81)

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls, Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Zowel in Nieuw Zeelandse als ook in Australische wateren is sinds 2015 hoki-visserij MSC-gecertificeerd. De vissen worden gevangen met sleepnetten.

Hoki

Macruronus novaezelandiae
Herkomst

Stille Oceaan, zuidwestelijke (FAO 81)

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Na een periode van overbevissing worden de hoki-bestanden op dit moment duurzaam bevist. De grootte van het bestand is boven het streefniveau. Er is weinig bijvangst en discards in deze visserij maar er kunnen beschermde zeevogels en andere kwetsbare soorten worden bijgevangen.

Zwevende ottertrawls raken de bodem niet en veroorzaken daarom geen bodemschade. De hoki-visserij wordt redelijk effectief beheerd, alleen zouden quota voor de verschillende bestanden apart bepaald moeten worden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

 

Hoki

Macruronus novaezelandiae
Herkomst

Stille Oceaan, zuidwestelijke (FAO 81)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Na een periode van overbevissing worden de hoki-bestanden op dit moment duurzaam bevist. De grootte van het bestand is boven het streefniveau. Er zijn vrij veel discards en bijvangst in de visserij met bodemottertrawls en er kunnen beschermde zeevogels en andere kwetsbare soorten worden bijgevangen. Bodemtrawls kunnen kwetsbare bodemhabitats ernstig beschadigen.

De hoki-visserij wordt redelijk effectief beheerd, alleen zouden quota’s voor de verschillende bestanden apart bepaald moeten worden. Er zijn een aantal beschermde gebieden aangewezen waar trawlen niet is toegestaan, maar grote delen van de zeebodem in het vangstgebied zijn nog niet beschermd.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.