Meer informatie

Groenlandse heilbot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de bovenkant. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

Groenlandse heilbot

De Groenlandse heilbot komt voor in alle Arctische en gematigde wateren van het noordelijk halfrond. Deze vis leeft dicht bij de bodem en komt voor op grote dieptes tussen 500 en 1000 meter. Soms jaagt deze vis ook op minder grote dieptes op inktvis. Deze heilbotsoort kan maximaal 30 jaar oud worden en kan een lengte van 1.30 m bereiken. De vis weegt dan rond de 7 kilogram.

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdruk.

Bodemottertrawls veroorzaken schade aan de zeebodem. In het visgebied komen kwetsbare koudwaterkoralen voor.

Sinds 2017 is een kleine Groenlandse heilbotvisserij in West-Groenland MSC-gecertificeerd. Een visserij uit IJsland is in beoordeling.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is (MSY). Maar het lijkt wel beter te gaan met het bestand. Daarom krijgt dit onderdeel een oranje score.

Er is te weinig informatie beschikbaar om te bepalen wat het effect van de vangstmethode is op bedreigde en kwetsbare soorten. Ook zijn de effecten op het ecosysteem onbekend bij deze visserij. Dit onderdeel krijgt een rode score.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief en krijgt een oranje score.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordwestelijke

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdruk. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is (MSY). Maar het lijkt wel beter te gaan met het bestand.

Longlines (grondbeugen) veroorzaken weinig schade aan de zeebodem, hoewel je bij deze vismethode wel te maken hebt met een aanzienlijke hoeveelheid bijvangst.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Groenlandse heilbot

Reinhardtius hippoglossoides
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdruk. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is (MSY). Het bestand bevindt zich op dit moment op een niveau, waarbij er een laag risico is op overbevissing. Daardoor krijgt dit onderdeel een oranje score.

Deze vangstmethode heeft ernstige gevolgen voor het bodemleven en kwetsbaar koraal. Door de aanlandplicht die bij deze visserij geldt, ligt de hoeveelheid ongewenste soorten die overboord worden gegooid (discards) naar verwachting laag. Toch krijgt dit onderdeel een rode score vanwege de desastreuze vangstmethode.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief en krijgt een oranje score.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.