Meer informatie

Kaapse heek

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Kaapse heek

Er zijn twee soorten Kaapse heek. De gebieden waar deze twee soorten voorkomen overlappen in de zuidoostelijke Atlantische Oceaan. Merluccius paradoxus komt vooral in diepere wateren tussen de 200 en 1000 m voor en Merluccius capensis komt dichter bij de kust voor in wateren tot 50 m diepte. Met een maximale lengte van 115 cm is Merluccius paradoxus kleiner dan Merluccius capensis, die wel 140 cm kan worden. 

Kaapse heek

Merluccius capensis, Merluccius paradoxus
Herkomst

Atlantische Oceaan, zuidoostelijke (FAO 47)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De Zuid Afrikaanse sleepnetvisserij op Kaapse heek is sinds 2004 gecertificeerd met het MSC-keurmerk. De heken worden bevist met sleepnetten wanneer ze samenscholen op de bodem.

Er zijn twee verschillende soorten Kaapse Heek. De gecertificeerde kustvisserij richt zich op de Merluccius capensi, terwijl de zeevisserij zich richt op de Merluccius paradoxus.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Kaapse heek

Merluccius capensis, Merluccius paradoxus
Herkomst

Atlantische Oceaan, zuidoostelijke (FAO 47)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op Kaapse heek in Namibische wateren is hoog, maar Kaapse heek is net als andere vissoorten minder gevoelig voor een hoge visserijdruk. De soort lijkt op dit moment niet overbevist te zijn.

De visserij op Kaapse heek is een bodemvisserij met sleepnetten waarbij overdag wordt gevist, wanneer heken samenscholen op de zeebodem. Er is weinig bekend over bijvangst in deze visserij, maar die wordt ingeschat als laag.

Er zijn twee verschillende soorten Kaapse Heek. Merluccius capensis leeft op 100 en 350 m diepte en Merluccius paradoxus leeft op 300 – 600 meter diepte. De soorten worden als één soort beheerd. Het beheer in Namibische wateren bestaat uit vangstlimieten en het afsluiten van ondiepe zeegebieden voor de visserij.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.