Meer informatie

Chileense heek

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

 

Chileense heek

Langs de kust van Chili, zwemt de Chileense heek. Chileense heek, ofwel Southern Pacific hake, leeft meestal dicht bij de bodem, op grote dieptes tussen de 50 tot 500 m. ’s Nachts jaagt heek op inktvis, vis en krill, in hogere delen van de waterkolom. De vis paait aan het einde van de winter/begin van de lente in de diepere noordelijke wateren (200 – 500 m). Daarna trekt de vis naar de zuidelijke kustwateren voor de zomer. In de winter, na het paaien, trekken ze weer naar diepere wateren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Chileense heek

Merluccius gayi gayi
Herkomst

Stille Oceaan, zuidoostelijke (FAO 87)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
is inmiddels flink teruggebracht, maar het is de vraag of het bestand zich binnen de komende jaren zal herstellen. Om te voorkomen dat het heek-bestand instort moet de visserijdruk nog verder dalen.

Het vangen van heek gebeurt met bodemottertrawlbodemottertrawl:
Een techniek waarbij kegelvormige netten over de bodem worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'. De planken werken ook als een ploeg, waardoor vissen het net in worden gejaagd.
s. Het teruggooien van vis in zee is bij deze vismethode een probleem. Veel van deze discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
bestaat uit jonge heek, maar ook uit kwetsbare haaien, roggen, vogels en walvissen. Een groot deel van de discards overleeft het niet. Het vissen met bodemottertrawls verstoort daarnaast ook de zeebodem. Op termijn leidt intensief vissen tot een veranderde soortensamenstelling.

Nadat het bestand in 2004 instortte, is het beheer van heek flink aangescherpt. Helaas heeft dit verscherpte beleid nog niet tot bestandsherstel geleid. Het beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
werkt niet effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.