Meer informatie

Hondshaai

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haaien & Roggen

Haaien en roggen behoren tot de kraakbeenvissen (Chondrichthyes). Het skelet, in tegenstelling tot “beenvissen” (bijna alle vissen), bestaat volledig uit kraakbeen. Roggen zijn meer gespecialiseerd in hun voedselkeuze, waardoor ze zijn aangepast aan kleinere verspreidingsgebieden. Doordat haaien veel mobieler zijn en niet zo dicht bij de zeebodem leven is hun habitat vaak veel diverser en groter. Haaien en roggen komen in alle wereldzeeën voor. Over het algemeen hebben haaien en roggen een lage reproductiesnelheid waardoor ze erg gevoelig zijn voor visserijdruk.

 

 

Hondshaai

In de Noordzee komen vooral kleine soorten haaien voor, zoals de doornhaai en de hondshaai. De hondshaai is een zand- of bruinkleurige vis met veel bruine vlekjes op de rug en flanken. Deze soort is met een maximum lengte van 1 meter kleiner dan zijn familielid de kathaai en wordt niet ouder dan ongeveer 12 jaar. Haaien hebben een skelet van kraakbeen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Hondshaai

Scyliorhinus canicula
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Veel haaiensoorten staan op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGO's als overheden lid van zijn.
als kwetsbaar of bedreigd. Van de meeste soorten vertoont het aantal aanlandingen in de Noordzee sinds 1970 een dalende lijn. Haaien worden wereldwijd overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. Haaien zijn gevoelig voor visserijdruk. Ze groeien namelijk langzaam, hebben een lage vruchtbaarheid en worden pas laat geslachtsrijp. Haaien kunnen erg oud worden. Ze zijn extra gevoelig tijdens de paaiperiode, want dan scholen ze samen.

Haaien worden gevangen als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
bij vrijwel alle visserijmethoden, maar voornamelijk bij drijvende beugen (longlines). Het op grote schaal wegnemen van toppredatorstoppredators:
Een toppredator of apexpredator is een predator aan de top van de voedselpiramide en wordt door geen ander dier gegeten. De haai is een goed voorbeeld.
uit de voedselketenvoedselketen:
Een reeks levende wezens die elkaar opeten.
heeft hoogstwaarschijnlijk impact op het ecosysteem, al is hier bij haaien weinig over bekend.

In de EU is het afsnijden van haaienvinnen sinds 2003 verboden. De regel is echter makkelijk te ontduiken. De Europese Commissie heeft een haaienactieplan opgesteld met maatregelen om haaien beter te beschermen. De internationale visserijmanagementorganisaties erkennen het probleem van haaienbijvangsten, maar nemen nog nauwelijks maatregelen. Volgens ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen.
moet de visserij op onder andere doornhaai worden gestopt.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.