Meer informatie

Hondshaai

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haaien & Roggen

Haaien en roggen zijn kraakbeenvissen, en hebben dus geen echte botten. Dit kraakbeen kan echter minstens zo hard als onze botten zijn. Deze kraakbeenvissen hebben een stevige en vlezige structuur. In de Noordzee komen ongeveer 10 soorten haaien en 10 soorten roggen voor. Deze soorten zijn niet gevaarlijk voor de mens. Omdat haaien hoog in de voedselketen staan, zijn ze erg belangrijk voor de balans in het ecosysteem. Helaas gaat het met veel soorten niet goed. Doordat ze zich niet snel voortplanten zijn ze erg gevoelig voor visserijdruk. Dit is niet alleen een probleem in de Noordzee maar een wereldwijd probleem. Veel haaien worden gevangen voor de vinnen, en worden zonder vinnen weer terug het water in gegooid. Dit is verboden in de EU.

Hondshaai

De hondshaai is een kleine haaisoort die maximaal 1 m lang en niet ouder dan 12 jaar wordt. Deze soort kan gevonden worden in de noordoost-Atlantische Oceaan. De hondshaai is zand- tot bruinkleurig met veel bruine vlekjes op de rug en flanken.

Hondshaai

Scyliorhinus canicula
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Boomkor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Veel haaiensoorten staan op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN als kwetsbaar of bedreigd. Van de meeste soorten vertoont het aantal aanlandingen in de Noordzee sinds 1970 een dalende lijn. Haaien worden wereldwijd overbevist en zijn gevoelig voor visserijdruk. Ze groeien namelijk langzaam, hebben een lage vruchtbaarheid en worden pas laat geslachtsrijp. Haaien kunnen erg oud worden. Ze zijn extra gevoelig tijdens de paaiperiode, want dan scholen ze samen.

Haaien worden gevangen als bijvangst bij vrijwel alle visserijmethoden, maar voornamelijk bij drijvende beugen (longlines). Het op grote schaal wegnemen van toppredators uit de voedselketen heeft hoogstwaarschijnlijk impact op het ecosysteem, al is hier bij haaien weinig over bekend.

In de EU is het afsnijden van haaienvinnen sinds 2003 verboden. De regel is echter makkelijk te ontduiken. De Europese Commissie heeft een haaienactieplan opgesteld met maatregelen om haaien beter te beschermen. De internationale visserijmanagementorganisaties erkennen het probleem van haaienbijvangsten, maar nemen nog nauwelijks maatregelen. Volgens ICES moet de visserij op onder andere doornhaai worden gestopt.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.