Meer informatie

Griet

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond platvissen.

Griet

Griet is een platvis die voorkomt in ondiep water op zanderige bodems. Griet komt voor in de noordoost Atlantische Oceaan op dieptes van 5 tot 50 meter. Deze vis komt ook in de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee voor. Griet is nauw verwant aan de tarbot, maar is kleiner en slanker van vorm. Griet wort maximaal 75 cm lang en kan daarbij 7 kilogram wegen.

Griet

Scophthalmus rhombus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Pulskor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is te weinig bekend over deze soort om betrouwbare bestandsschattingen te doen, maar het aantal grieten in de Noordzee lijkt toe te nemen. Omdat griet voornamelijk wordt bijgevangen in de pulskorvisserij op schol en tong, wordt de aanvoer van griet in principe bepaald door de activiteit van deze vloot. Vanwege de hoge marktwaarde en het ontbreken van een minimum aanvoermaat, wordt griet vrijwel niet teruggegooid.

Een pulskorpulskor:
Een experimentele boomkormethode waarbij de wekkerkettingen vervangen zijn door draden die lichte stroomstoten afgeven.
is een selectievere methode om platvis te vangen dan de traditionele boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
, maar bijvangsten zijn nog steeds hoog en er wordt veel vis teruggegooid. De overlevingskans van deze is klein. Een pulskor heeft minder zware effecten op de zeebodem dan een boomkor. Het effect van elektrische pulsen op gevoelige soorten, zoals roggen, is echter niet volledig bekend. Daarbij wordt griet ook met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
(staand want) gevangen. Deze methode heeft nauwelijks negatieve effecten op de zeebodem.

Er is geen Europees beheerplan voor griet en er zijn geen beheerdoelstellingen geformuleerd. Er is wel aan gezamenlijke vangstlimiet voor griet en tarbot. Dit beheerinstrument is echter niet geschikt om de visserijdruk op bijvangstsoorten te reguleren, omdat het kan leiden tot teruggooien van marktwaardige vis.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Griet

Scophthalmus rhombus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is te weinig bekend over deze soort om betrouwbare bestandsschattingen te doen, maar het aantal grieten in de Noordzee lijkt toe te nemen. Omdat griet voornamelijk wordt bijgevangen in de boomkorvisserij op schol en tong, wordt de aanvoer van griet in principe bepaald door de activiteit van deze vloot. Hoewel de visserijdruk van de boomkorvloot met meer dan de helft is afgenomen, blijven de aanvoercijfers van griet sinds 1998 stabiel. Dit suggereert dat het bestand toeneemt. Vanwege de hoge marktwaarde en het ontbreken van een minimum aanlandingsmaat, wordt griet vrijwel niet teruggegooid.

Bij deze boomkorvisserij gaat gemiddeld de helft van de vangst weer overboord, meestal dood. Dit komt omdat de vangstregels zijn afgestemd op de doelsoort tong. Voor tong is een kleinere maaswijdte toegestaan, waardoor veel ondermaatse schol en andere soorten worden bijgevangen. Deze vismethode tast bovendien de bodem en het bodemleven aan. Intensief vissen met boomkor leidt op lange termijn tot verandering van de soortensamenstelling in zee.

Er is geen Europees beheerplan voor griet en er zijn geen beheerdoelstellingen geformuleerd. Er is wel aan gezamenlijke vangstlimiet voor griet en tarbot. Dit beheerinstrument is echter niet geschikt om de visserijdruk op bijvangstsoorten te reguleren, omdat het kan leiden tot teruggooien van marktwaardige vis.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.