Meer informatie

Belugasteur (kaviaar)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Belugasteur (kaviaar)

De belugasteur komt in het wild voor in de Kaspische en Zwarte zee. Deze vis kan wel 50 jaar oud worden met een maximale lengte van meer dan 3 meter. De steur is een roofdier en leeft voornamelijk in zoutwater. Volwassen steuren trekken stroomopwaarts om in het zoete water zich voort te kunnen planten en keren daarna terug naar het zoute water. Helaas gaat het niet goed met de wilde belugasteur. Door het te veel wegvangen van deze vis is het een bedreigde diersoort geworden. De visserij op deze soort is vooral gericht op de eieren, voor dure kaviaar. De belugasteur wordt tegenwoordig ook gekweekt om de eieren te kunnen oogsten.

Belugasteur (kaviaar)

Huso huso
Herkomst

Zwarte Zee (FAO 37.4)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is weinig informatie over de gekweekte belugasteur door gebrek aan transparantie en illegale visserij en handel. Ook is er veel onzekerheid over de herkomst van het gebruikte visvoer. Om die reden krijgt het onderdeel brongebruik een oranje score.

Door de vissen te kweken in kooien, wordt het ecosysteem indirect ernstig beïnvloed door een geconcentreerde hoeveelheid uitwerpselen. Hiernaast heeft deze visserij relatief veel last van kweekvissen die ontsnappen. Als deze kweekvissen zich mengen met wilde soortgenoten, vormt dit een risico voor de voortplanting. Verder is deze soort gevoelig voor ziektes en is de verspreidingskans groot. Het onderdeel impact op de omgeving krijgt een rode score.

In de Zwarte Zee is er goede regelgeving om het ecosysteem en wilde steurpopulaties te beschermen tegen mogelijk negatieve impact door de kwekerijen. Verschillende incidenten laten zien dat de handhaving van deze regelgeving niet voldoende is. Het onderdeel beheer krijgt een oranje score.

De eindbeoordeling voor deze soort is rood. Wij adviseren om de consumptie van kaviaar afkomstig van de belugasteur te vermijden en te kiezen voor alternatieve vis.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.