Meer informatie

Belugasteur (kaviaar)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Belugasteur (kaviaar)

De belugasteur komt in het wild voor in de Kaspische Zee en de Zwarte Zee. Hij kan leeftijden tot wel 150 jaar bereiken, met maximale lengtes van meer dan 8 meter. De steur is een roofdier, met een carnivoor dieet en spendeert het grootste gedeelte van zijn leven in zout water. Volwassen exemplaren migreren stroomopwaarts de rivieren op om zich voor te planten. Jongen leven hun eerste zomer in de rivier en migreren daarna terug naar zout water. Helaas gaat het niet goed met de wilde belugasteur populatie. Door overbevissing is het een bedreigde diersoort geworden. De visserij is vooral gericht op haar eitjes, die als zeer dure kaviaar worden verhandeld. Ook is er kaviaar op de markt die afkomstig is van belugasteur uit kwekerijen.

Belugasteur (kaviaar)

Huso huso
Herkomst

Zwarte Zee (FAO 37.4)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is weinig informatie over de gekweekte belugasteur door gebrek aan transparantie en illegale visserij en handel. Ook is er veel onzekerheid over de herkomst van het gebruikte visvoer. Om die reden krijgt het onderdeel brongebruik een oranje score.

Door de vissen te kweken in kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
, wordt het ecosysteem indirect ernstig beïnvloed door een geconcentreerde hoeveelheid uitwerpselen. Hiernaast heeft deze visserij relatief veel last van kweekvissen die ontsnappen. Als deze kweekvissen zich mengen met wilde soortgenoten, vormt dit een risico voor de voortplanting. Verder is deze soort gevoelig voor ziektes en is de verspreidingskans groot. Het onderdeel impact op de omgeving krijgt een rode score.

In de Zwarte Zee is er goede regelgeving om het ecosysteem en wilde steurpopulaties te beschermen tegen mogelijk negatieve impact door de kwekerijen. Verschillende incidenten laten zien dat de handhaving van deze regelgeving niet voldoende is. Het onderdeel beheer krijgt een oranje score.

De eindbeoordeling voor deze soort is rood. Wij adviseren om de consumptie van kaviaar afkomstig van de belugasteur te vermijden en te kiezen voor alternatieve vis.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.