Meer informatie

Grote barracuda

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Grote barracuda

De grote barracuda komt voor in subtropische gebieden op dieptes tot 100 meter. Het is een zilverkleurige en langwerpige vis met een bek vol scherpe tanden. De grote barracuda kan 2 m lang worden en kan daarbij 50 kg wegen. Het is een gewilde vis voor sportvissers.

Grote barracuda

Sphyraena barracuda
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen bestandsschatting voor barracuda in dit gebied. Geschat wordt dat dit bestand een lage gevoeligheid heeft voor visserijdruk. Deze soort is waarschijnlijk bijvangst van de visserij op grote pelagische soorten zoals tonijn. Het onderdeel visstand en visserijdruk scoort oranje.

De hengelvisserij is erg selectief met weinig bijvangst en geen discards. Voor de visserij wordt aasvis gevangen. De langetermijngevolgen van het vangen van de aasvis zijn onzeker, maar waarschijnlijk minimaal. De visserij veroorzaakt geen schade aan kwetsbare zeebodems. Om die reden scoort het onderdeel ecosysteemeffecten groen.

De effectiviteit van het beheer in dit gebied is onbekend. In veel regio’s is dit een openbare en vrij toegankelijke visserij. Het onderdeel beheer scoort rood.

De eindbeoordeling van deze visserij is oranje. Het is een goed alternatief voor soorten die rood scoren, maar niet de beste keuze.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.