Vissersverhalen

Rivierkreeft wordt gevangen door beroepsvissers. Zij leveren ze direct en vers aan zowel consument als horeca. Je kunt ze gewoon bellen of mailen om rivierkreeft bij ze te bestellen. Zo helpen ze bij het bestrijden van de rivierkreeften in Nederland. En deze vissers hebben natuurlijk een goed verhaal. Die lees je hieronder! 

Waar je deze vissers kunt vinden zie je hier!

Wieger Kunst en Gerben Hillebrand

Samen zijn wij eind 2020 met CrawFish Farm Holland begonnen. Hoewel wij niet direct uit de beroepsvisserij komen, zagen wij enerzijds dat er problemen zijn met de biodiversiteit door de rivierkreeftjes plaag, anderzijds zagen wij dat de visserij vrij versnipperd en kleinschalig/ lokaal werkt. Wij geloven dat het nodig is om dit probleem, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, grootschalig aan te pakken. Een oplossing om continuïteit in vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Dus werken wij nauw samen met (steeds meer) beroepsvissers. Wij bieden hen een stabiele inkomstenbron en zorgen ervoor dat de rivierkreeften in onze conditioneertanks schoonspoelen en lang in leven blijven. Doordat wij de vangst van de vissers combineren, en ze qua oorsprong labelen kunnen wij afspraken maken met grote marktpartijen. Wij besteden daarnaast ook veel tijd aan het promoten van de consumptie van rivierkreeftjes. Zo kunnen we helpen een plaag te bestrijden, de beroepsvissers in staat stellen een eerlijke boterham te verdienen en een werkelijk duurzame en lekkere rivierkreeft ter consumptie aanbieden.

Andries van Netten

Als beroepsvisser vis ik op paling, snoekbaars, wolhandkrab en rivierkreeft. Rivierkreeft is voor mij een heel mooi product om te verkopen aan huis. Ik zoek de grotere kreeften uit en laat de kleine weer zwemmenOm ervoor te zorgen dat ik de volgende keer weer kreeften uit het water kan vissen. Hetzelfde doe ik met de paling die ik vang, de kleinere zet ik weer uit. Met goed beheer van de visserij worden er gezonde bestanden gecreëerd, tot nu toe lukt dit heel goed.  

Stefan Lok

Hoewel mijn voorouders ook nog op de Zuiderzee hebben gevist, is ons visserijbedrijf nog niet zo heel erg oud. Sinds 1919 is ons visgebied een vrij geïsoleerde boezem geworden en hebben de toenmalige beroepsvissers hun verantwoordelijkheid genomen voor een verantwoord visserijbeheer. Paling was toen de voornaamste inkomstenbron, die werden vanaf toen jaarlijks als glasaaltjes uitgezet en tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw werd er ook meer op schubvis gevist, maar ook daarvoor gold dat het verantwoord moest, omdat we anders “de pot leeg zouden vissen”. Begin jaren 90 kwamen de eerste Amerikaanse rivierkreeften ons gebied binnenwandelen. Toen was het een irritante bijvangst, die moeilijk uit de netten te verwijderen was. Tegenwoordig is het een culinaire lekkernij, die ook door steeds meer consumenten gewaardeerd wordt. Vanaf 1 juli 2021 wordt al onze vis en kreeft verkocht onder de regionale merknaam “Wiedenvis”.  Een ambachtelijk gevangen verse vis of kreeft, direct op het bord. 

Koos van Egmond

Rivierkreeften vormen het grootste deel van de vangst en handel in mijn visserijonderneming. Ik vind het jammer dat rivierkreeften nog steeds niet geaccepteerd zijn als prachtig visserijproduct waarbij het wegvangen kan helpen met het doen afnemen van de populaties. Voor de toekomst van de rivierkreeftenvisserij zie ik het positief in. Ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft net als bij de Wolhandkrab. Deze exoot is inmiddels een geaccepteerd visserijdier. We moeten geduld hebben totdat hetzelfde bij de rivierkreeften gebeurt. Ecologen moeten inzien dat bestrijding niet gaat lukken en dat beheersen met bevissing een oplossing biedt, dit inzicht is er nog niet. Zonde, want wij zien dat het kan. 

Jan en Ramona de Waard

Wij runnen samen een visserijbedrijf op rivierkreeften en organiseren daarnaast rivierkreeften party’s op aanvraag. De visserij op rivierkreeften is een mooie, lokale en kleinschalige visserij die bovendien een groot probleem voor watereigenaren oplost. Wij zien namelijk dat bevissing wel degelijk een effect heeft op de populatie. Als we ergens beginnen met bevissing zien we een verschil ten opzichte van niet beviste gebieden. We zien onze vangsten afnemen en dat drassige kale sloten vaster en levendiger worden. Langzaam zien we zelfs een herstel van waterplanten. Boeren die in eerste instantie niets zagen in bevissing bellen ons nu op of we toch willen komen om ze weg te vissen, en dit werkt. Waterschappen denken dat het probleem zich vanzelf oplost, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit niet gebeurt. Het zou mooi zijn als we ook een vergunning van de waterschappen en het Hoogheemraad zouden krijgen. Nu moeten wij bij hun grens stoppen maar de kreeft kent geen grenzen. Ik hoop dat mensen de rivierkreeftenvisserij zijn gang laat gaan. We zijn met goede dingen bezig, want we helpen watereigenaren van een groot probleem af. Bovendien hebben we door aanpassingen aan de vangtuigen nauwelijks tot geen bijvangst. De wateren komen weer tot leven, alles komt weer terug bij het wegvangen van de rivierkreeften, alles wordt beter. 

Kees Zonneveld Piek

Vist samen met Henk Erkelens/C. van den Berg/Arie van Wijk

Onze visserij vindt voornamelijk plaats in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ook daarbuiten zijn wij actief aan het vissen, denk aan de Langeraarse plassen en in Zeeland. De eerste rivierkreeft werd gevangen rond 1974 in de boezem nabij Noordeloos. Hierna duurde het nog een aantal jaren voordat er weer een werd gevangen. Het ging hier om de gevlekte rivierkreeft. Pas rond de eeuwwisseling kwam de gestreepte rivierkreeft in beeld, die als bijvangst in onze fuiken zaten. Tegenwoordig is de rivierkreeft geen bijvangst meer maar de hoofdvangst in onze kooien en fuiken.

Ale de Jager

Ik kom al 15 jaar rivierkreeften tegen in mijn fuiken, maar de afgelopen drie jaar vang ik er opeens veel meer. Ik heb daarom besloten de rivierkreeften mee te nemen en te verkopen aan de consument. De effecten die de rivierkreeft heeft op het milieu zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Ze brengen schade toe aan kades en oevers en zetten de ecologie van sloten op zijn kop. De rivierkreeft is nog niet zo bekend onder de consumenten en dat vind ik jammer. Het is niet alleen voordelig voor de natuur om deze kreeften weg te vangen, maar ze zijn ook erg gezond. Ik zie rivierkreeften als gezond voedsel uit de natuur. Het eten van rivierkreeft moet een culinaire belevenis worden, het proces eromheen van koken tot pellen is namelijk al een hele belevenis. 

Pieter Jan de Keyser

Ik probeer door mijn vangst op rivierkreeften een bijdrage te leveren de instandhouding van het schitterende polderlandschap rond Leiden. De Amerikaanse rivierkreeft bedreigt door hun aantal en gedrag de bestaande biodiversiteit wat dit landschap zo mooi heeft gemaakt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat vangst de enige manier is om ruimte te scheppen voor de bestaande soorten planten en dieren. Ik word daarin steeds vaker gesterkt door allerlei nieuwe onderzoeken. Zo’n 5 jaar geleden ben ik begonnen met het verkrijgen van visrechten en ik ben nu 3 jaar actief aan vissen.  Omdat de rivierkreeften een heel bijzondere en fijne smaak hebben en in allerlei gerechten verwerkt kunnen worden, zijn zij zeer in trek bij restaurants en visgroothandels. Ook particulieren gaan ze meer ontdekken. Zo heeft ook dit nadeel toch weer zijn voordeel! 

Bert Klinkhamer

Vist samen met Henk Biesters en Jaap van Eeuwijk

Kreeften visserij op een van de schoonste plassen van Nederland. Sinds 2008 zijn wij beroepsmatige vissers op de Vinkeveense Plassen welke een van de schoonste en helderste wateren van Nederland zijn. Wij vissen hier hoofdzakelijk op paling maar de laatste jaren ook op kreeft. Wij zien een stijgende belangstelling voor de schaaldieren ontstaan. De kreeften die wij vangen worden op grootte gesorteerd en aan de consumenten geleverd, dit is een puur natuur product waar niets mee is gedaan en wat wij wekelijks vers kunnen leveren, uiteraard afhankelijk van onze vangsten. Wij vangen kreeft vanaf medio maart tot eind augustus.