BLOG: Smokkelaal uitzetten in de Randmeren, goed idee?

Dit project wordt gefinancierd door

07-03-2023: Onlangs werden 18 koffers in Brussel en 170.000 babypalingen (glasaal) op Schiphol onderschept. Smokkelaars probeerden de jonge paling te smokkelen naar Azië. Doordat de Europese paling (Anguilla, Anguilla) ernstig bedreigd wordt, is er een verbod op de export van paling. Ook gaat het niet goed met de enkele vergelijkbare palingsoorten zoals de Japanse paling (Anguilla Japonica) in andere werelddelen. Echter is er veel vraag naar paling in Azië, denk aan unagi cq sushi-gerechten. Daardoor is er een lucratieve smokkel richting Azië. Smokkelaars proberen met koffers via vluchthavens kleine glasalen te vervoeren die vervolgens weer vetgemest worden in kwekerijen elders ter wereld. Maar wat is er gebeurd met de onderschepte buit? Onlangs werden ze uitgezet in de Randmeren. Maar is dit wel zo verstandig? Daar gaat deze blog over.

Uitzetten van babypaling (glasaal), waar doe je goed aan?
Om een goed antwoord te kunnen geven moet helder zijn dat we het hier hebben over de gesmokkelde glasaal en niet over de jaarlijkse uitzet van glasaal. Ter achtergrond: jaarlijks zet de Nederlandse handel vertegenwoordigd door DUPAN met subsidiering van het Ministerie van LNV glasaal uit. Dat heet ‘restocking’, met als doel een bijdrage te leveren aan het herstel van de paling. Milieuorganisaties vinden dit zeer omstreden omdat er geen bewijs is dat restocking bijdraagt aan herstel. Sterker nog, het wetenschappelijk adviesorgaan ICES adviseert te stoppen met restocking, vanwege de potentiële negatieve milieu-impact. Maar als je dan toch glasaal uitzet, op welke manier is het dan het best?

Uitzet in de Randmeren, logisch of niet?
De gesmokkelde glasaal is uitgezet in de Randmeren. Is dat een logische keus? Als er commerciële visserij is, dan is dat geen logische keus. De aal (paling) is een trekvis en kent een complexe voortplantingscyclus. Het duurt ongeveer vijf tot 15 jaar voordat een aal sterk genoeg is om te migreren. Om te kunnen voortplanten moet de vis kunnen uittrekken, lees migreren. In commercieel beviste wateren is het ondenkbaar dat de aal genoeg tijd krijgt (de 5  tot 15 jaar) om op te groeien. Logischer zou dus zijn om wateren te kiezen waar geen bevissing is en waar de aal goed kan opgroeien. De gebieden die gekozen worden om glasaal uit te zetten zijn belangrijk en kunnen wat ons betreft nog doeltreffender worden gekozen om een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Opgroeien in schoon water
Verder is het belangrijk dat de glasaaltjes in schone wateren kunnen opgroeien, dus zonder een verontreinigde bodem. In Nederland zijn veel waterbodems nog steeds verontreinigd. Aal bouwt daardoor in veel gebieden hoge concentraties gifstoffen op (o.a. PCB’s, Dioxines en zware metalen) met name in het vetweefsel. Vanwege deze reden zijn de meeste grote rivieren en kanalen gesloten voor visserij, ter bescherming van de volksgezondheid. Vanuit ecologisch oogpunt zijn de vetreserves nodig voor de lange paaimigratie en vorming van eieren.

Leidraad voor uitzet glasaal
Kortom, het Ministerie van LNV en de NVWA zouden er goed aan doen om kritisch te zijn op de uitzet van glasaal, zowel van de gesmokkelde aal als de jaarlijkse uitzet (restock). Good Fish en RAVON staan achter het advies van ICES, maar zolang het Ministerie van LNV blijft doorgaan met de uitzet van glasaal, is het wel nodig om dit op een juiste manier te doen. Daarom stelden wij  een leidraad op, een beknopte versie vind je in de link.

Uitzetgebieden-gesmokkelde-glasaal.pdf (goodfish.nl)

Deze blog is opgesteld binnen het project ‘Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken Visserij (EFMZV).