Lidstaten boeken geen vooruitgang voor aalherstel (paling)

Vandaag heeft ICES haar onderzoek gepubliceerd naar hoe goed ieder lidstaat meewerkt aan het Europees Aalherstelplan. Wat blijkt? Het Europees doel om de aal populatie te herstellen is verder weg dan in 2012!

De lidstaten moeten als onderdeel van het Europese Aal Herstelplan een rapport indienen. Hierin geven de lidstaten aan of zij zich aan de belangrijkste doelstellingen hebben gehouden A) om 40% van de schieraal (volwassen paling) te laten ontsnappen terug naar de zee, zodat deze zich kunnen voortplanten, en B) hoe zij de sterfte van paling tegengaan.

De evaluatie van ICES laat zien dat, van de lidstaten die rapporteerden, er géén algemene vooruitgang was sinds de eerste rapportage van de lidstaten in 2012. Sterker nog, minder lidstaten halen vandaag de dag de doelstelling van 40% ontsnapping van schieraal dan in 2012. De lidstaten zijn opgedeeld in regios (ook wel Eel Management Units (EMUs) genoemd in het rapport), en waar in 2012 nog 41% van deze regios voldeden aan de juist ontspanningspercentages, was dat in 2021 slechts 23%. De mortaliteit is gelukkig in 59% van de regios gedaald, maar in 29% is deze gestegen.

Tot onze grote spijt, is ook de rapportagebereidheid nog steeds slecht: slechts 11 van de 18 lidstaten met beheerplannen voor aal rapporteren over beide indicatoren. Al met al toont dit aan dat de uitvoering van het Europese Aalherstelplan niet alleen niet heeft geleid tot herstel van de paling, maar dat de lidstaten in het algemeen geen vooruitgang boeken bij het bereiken van de doelstelling van de verordening – in plaats daarvan verslechtert de situatie.

Van ICES werd verwacht dat zij aan de hand van deze evaluatie advies zou geven over welke maatregelen het meest effectief zijn bij het herstel van de aal. Helaas kon ICES dit advies niet geven vanwege het algehele gebrek aan herstel van het palingbestand. Hier komt bij dat de meeste maatregelen geen directe positieve bijdrage leveren aan de belangrijkste doelstellingen! Voor een deel van de maatregelen was er niet voldoende data beschikbaar om een uitspraak te kunnen doen over hun effectiviteit. ICES stelt daarom voor dat lidstaten zich concentreren op maatregelen die in de toekomst de sterfte direct zullen verminderen en de ontsnappingsmogelijkheden direct zullen vergroten, zoals het verminderen van barrières.

Deze evaluatie komt bovenop het ICES-advies van november 2021 om compleet te stoppen met het vissen op paling in alle levensfasen. ICES concludeert in dit rapport wederom dat de status van de Europese palingpopulatie kritiek is.

Het advies om de palingvisserij te stoppen werd in december door de Europese Commissie en de Raad niet opgevolgd. Na deze ICES-evaluatie zal de Europese Commissie naar verwachting werken aan voorstellen voor verdere maatregelen die in het najaar zullen worden gepubliceerd.

De meeste EU-landen blijven de visserij op paling dan ook toestaan, ondanks het feit dat de soort sinds 2008 door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) is geclassificeerd als “ernstig bedreigd” en op de Europese Rode Lijst van zoetwatervissen staat. Op de VISwijzer scoort de paling ook in het rood, ongeacht met of zonder keurmerk, want je helpt een paling het beste door hem niet op te eten.

ICES staat voor International Council for the Exploration of the Sea. Het is een gerenommeerd internationaal onderzoeks- en advies orgaan op het gebied van, onder andere, visserij in de Atlantische oceaan. Zij geven onafhankelijke wetenschappelijke adviezen aan zowel landen als internationale organisaties met betrekking tot het gebruik en beheer van de Atlantische oceaan en de zeeën die daarbij horen.

Lees het ICES rapport hier

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.