Kreeftenseizoen van start

Op 31 Maart is het Oosterschelde kreeftenseizoen officieel geopend met de veiling voor het goede doel van de eerste gevangen kreeft. De Oosterscheldekreeft scoort groen op de VISwijzer en is dus een prima keus. De kreeftenvisserij op de Oosterschelde wordt goed beheerd en de visserijdruk is niet te hoog, in tegenstelling tot veel andere plekken. Het seizoen loopt tot en met 15 Juli.

De kreeft die je in een restaurant bestelt komt niet altijd uit de Oosterschelde, maar kan ook uit de Noordzee komen. Er is ook een andere soort kreeft op de markt, de Amerikaanse kreeft uit Canada of de Verenigde Staten. Deze is meestal goedkoper. Welke van deze kreeften is de beste keuze?

Kreeften zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas op latere leeftijd geslachtsrijp worden. De vangstmethode met korven is selectief en veroorzaakt weinig schade aan het milieu. De enige “groene” kreeft op de VISwijzer is die uit de Oosterschelde. Op veel andere plekken in Europa wordt kreeft overbevist en scoort hij rood. Kreeft uit Schotland scoort geel. Op de Amerikaanse kreeft wordt ook veel gevist, maar de visserij wordt hier goed beheerd. Amerikaanse kreeften scoren geel op de VISwijzer, en er is ook Amerikaanse kreeft met het MSC keurmerk verkrijgbaar. Kijk op de VISwijzer voor een overzicht.

Hoe kan je nou zien welke kreeft er op je bord ligt? De Europese kreeft en de Amerikaanse kreeft lijken erg op elkaar:

Europese en Amerikaanse kreeft

 

Het beste kan je kijken naar de punt tussen de ogen van de kreeft (het rostrum). De Amerikaanse kreeft stekels aan de onderkant van zijn rostrum (de punt tussen de ogen) die de Europese kreeft niet heeft:

Verschil tussen Europese en Amerikaanse kreeft

 

Verder heeft de Amerikaanse kreeft rood-gepunte stekels op zijn scharen en de Europese kreeft wit-gepunte. Ook is de kleur vaak verschillend, maar als ze gekookt zijn zijn ze allemaal rood. En allemaal smaken ze heerlijk!

Wist je dat:
Kreeften twee verschillende scharen hebben? Een grote voor het grove werk met grote punten (de breekschaar) en een kleinere met kleine puntjes voor het lospeuteren van vlees (de knipschaar). Net als mensen links- of rechtshandig zijn kunnen kreeften links of rechts-scharig zijn; soms zit de breekschaar links, soms zit hij rechts.