Hoera! Het Europees Parlement heeft ingestemd met elektronisch toezicht op visserijschepen!

31-5-2023 Twee jaar geleden werd het voorstel om naar elektronisch toezicht toe te werken al aangenomen. En nu is men het ook echt eens geworden over de inhoud en kan het akkoord eindelijk richting een stemming komen. Meestal is dit een formaliteit. Daarmee zullen visserijschepen groter dan 18 meter die aangemerkt zijn als “hoog risico”, worden verplicht een camera aan boord te hebben. Visserijschepen kleiner dan 12 meter worden verplicht een automatisch detectiesysteem te installeren. Dit detectiesysteem zorgt ervoor dat deze kleine schepen net als grotere vissersschepen voor iedereen zichtbaar zijn. Hierdoor worden deze, juist makkelijk over het hoofd geziene bootjes, minder snel aangevaren. Ook helpt het met de controle van beschermde gebieden.

Camera alleen op vis gericht
De camera’s die de grotere schepen moeten installeren zullen gebruikt worden om te controleren wat voor vis er aan boord komt. Hierbij zullen de camera’s alleen gericht staan op de plekken waar de vis binnenkomt, gesorteerd en opgeslagen wordt. Personen zouden niet herkenbaar in beeld moeten komen. De beelden worden daarnaast lokaal opgeslagen en zijn daardoor niet makkelijk te bekijken door onbevoegden. Dit alles om schending van de privacy te voorkomen.

Nodige ontwikkeling
Want cameratoezicht is nu eenmaal een nodige ontwikkeling. De visserij zelf noemt de aanlandplicht onwerkbaar waardoor de naleving hiervan moeizaam verloopt. Maar juist door cameratoezicht wordt het een eerlijke regel. Met camera’s worden vissers die wel netjes alles aanlanden niet meer benadeeld.

Eerlijke regels
Voor nu lijkt het elektronisch toezicht er in ieder geval echt te komen en daarmee voldoet de visserij, in feite ook een soort slachthuis op zee, aan dezelfde regels als de slachthuizen op land. Alleen heeft de visserij nog het geluk dat er niet ook nog een veterinair verplicht toezicht op locatie houdt!

Voor meer informatie over cameratoezicht kun je terecht op onze FAQ pagina.