Happy World Ocean Day!

Vandaag vieren we World Ocean Day, een dag waarop we stilstaan bij het belang van onze oceanen en de noodzaak om ze te beschermen. Maar waarom is dat nog steeds nodig? Omdat er alleen al in Nederland nog volop bedreigde, overbeviste en zelfs illegale vis wordt gegeten! Gelukkig zijn er manieren om duurzamere keuzes te maken, zoals de VISwijzer en keurmerken die je helpen om in één oogopslag te zien welke vis duurzaam is. Voor wild gevangen vis is er het MSC-keurmerk. Maar wat is MSC precies, en waarom werkt het?

Waar staat MSC voor?
Het Marine Stewardship Council (MSC) is een internationaal erkend keurmerk voor duurzame visserij. Visproducten die dit keurmerk dragen, komen uit visserijen die voldoen aan strenge criteria. Zo wordt ervoor gezorgd dat visbestanden niet overbevist worden en dat de visserij zo min mogelijk impact heeft op het ecosysteem. Visserijen die dit keurmerk willen dragen, moeten daarom ook goed beheerd worden. Het MSC-keurmerk is de strengste en meest volledige milieustandaard die momenteel bestaat voor wild gevangen vis. Je herkent MSC-gecertificeerde vis aan het blauwe MSC-label op de verpakking.

Good Fish* vindt dat MSC voor veel visserijen veel heeft betekend. Voor een goed visserijbeheer zijn regels nodig die worden beheerd en gecontroleerd door diverse overheden. Decennialang was dit moeizaam en ingewikkeld. Tegen deze beweging in heeft MSC er tóch voor gezorgd dat diverse visbestanden terug zijn gegaan naar een gezond niveau. Wij zien MSC om die reden nog steeds als een belangrijk instrument tot een duurzaam beheer.

Duurzame ontwikkeling vóór en na certificering
Binnen het MSC-certificeringsproces wordt een visserij continu beoordeeld op haar duurzaamheidsprestaties. Dit vindt plaats voorafgaand aan de duurzame erkenning en jaarlijks nadat een visserij gecertificeerd is. Vanuit die voorbeoordeling rollen vaak verbeterpunten die moeten worden aangepakt om de certificering te kunnen krijgen. Hierdoor is het vaak zo dat een visserij al aan het verduurzamen is voordat zij MSC-gecertificeerd is.

Een vaak gehoord tegenargument is dat alleen visserijen die al duurzaam zijn, gecertificeerd worden en dat de certificering geen verbetering of vooruitgang stimuleert. Dit klopt echter niet. Uit onderzoek van Jennifer Rasal1 en haar collega’s blijkt dat 96% van de opgestelde verbeterpunten tussen de voorbeoordeling en de daadwerkelijke certificering verbeterd worden.

Visserijen stoppen ook niet met verduurzamen zodra ze gecertificeerd zijn. Eén van de criteria van de certificering is dat visserijen specifieke verbeteringen moeten doorvoeren binnen een bepaald tijdsbestek om in het certificeringsprogramma te blijven. Dit zorgt voor een langdurige commitment aan duurzaamheid, waarbij visserijen hun certificering kunnen verliezen als ze niet blijven verbeteren. In de afgelopen 25 jaar hebben MSC-gecertificeerde visserijen meer dan 2.000 verbeteringen doorgevoerd, variërend van de vermindering van bijvangst tot sterkere visserijvoorschriften2.

Gezondheid van visbestanden
Uit een onderzoek3 uit 2022 blijkt dat visbestanden die worden bevist door MSC-gecertificeerde visserijen doorgaans gezonder en overvloediger zijn dan die worden bevist door niet-gecertificeerde visserijen3.

Herleidbaarheid naar de visserij
MSC-gecertificeerde vis wordt door de hele keten gecontroleerd. De controle begint als de vis gevangen wordt en stopt pas als de vis in het schap ligt. Hierdoor weet je als consument zeker dat de vis gegarandeerd duurzaam is en niet vermengd is met producten zonder keurmerk. Waar je het MSC-duurzaamheidslabel in supermarkten op verpakkingen ziet, is het vaak minder duidelijk bij viswinkels en -kramen. Viswinkels en -kramen moeten een licentie (de Chain of Custody licentie) hebben om met het keurmerk te mogen communiceren. Tot nu toe hebben weinig viswinkels en -kramen deze licentie aangevraagd.

Dit is echter wel belangrijk. Het MSC-label garandeert niet alleen dat de vis afkomstig is van duurzame visserijpraktijken, maar biedt ook transparantie en traceerbaarheid. Door met het keurmerk te mogen communiceren, wordt het ook makkelijker voor consumenten om een duurzame keuze te maken.

Laten we vandaag, op World Ocean Day, samen een stap zetten richting een duurzamere toekomst!

Laten we bewust kiezen voor duurzame vis en onze oceanen helpen beschermen voor toekomstige generaties.

Bronnen:

  1. What drives fishery improvements? | Marine Stewardship Council (msc.org)
  2. MSC Fisheries Improving | Marine Stewardship Council | Marine Stewardship Council
  3. Melnychuk, M. C., Veneziano, A., Lees, S., Rasal, J., Koerner, L. M., Hair, P., Costalago, D., Hively, D., Jardim, E., & Longo, C. (2022). Wild-caught fish populations targeted by MSC-certified fisheries have higher relative abundance than non-MSC populations. Frontiers in Marine Science, 9. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.818772

*Good Fish en MSC zijn financieel onafhankelijke organisaties, Good Fish krijgt geen vergoeding voor haar advies over MSC.