Good Fish trekt publicatie ‘Illegale handel in Europese glasaal’ in

Het rapport ‘Illegale handel in Europese glasaal’, dat gepubliceerd is in oktober 2023, is ingetrokken. Good Fish had de verkeerde indruk gewekt dat het rapport met medewerking van andere organisaties en personen buiten Good Fish was gepubliceerd.

Hoewel het rapport is gepubliceerd als één van de projectresultaten van Kennisplatform Aal II, zijn consortiumpartners van dit project niet op de hoogte gebracht dat Good Fish bezig was met het opmaken van dit rapport. De consortiumpartners hebben niet meegewerkt aan het tot stand komen van dit rapport en hadden geen betrokkenheid bij de publicatie ervan. Als projectleider van het project, neemt Good Fish de volledige verantwoordelijkheid voor de publicatie van het rapport.

Good Fish onderzoekt op dit moment hoe zij met respect voor de privacy van verschillende belanghebbenden in de palingsector, en met accurate bronvermelding, een rapport kan publiceren over de illegale handel in Europese glasaal.

Zie publicaties Kennisplatform Aal II
—–

The report ‘Illegal trade in European glass eel’, published in October 2023, has been withdrawn.
Good Fish had given the wrong impression that the report had been published with the cooperation of other organisations and individuals outside Good Fish.

Although the report was published as one of the project results of Kennisplatform Aal II, consortium partners of this project were not informed that Good Fish was preparing this report. The consortium partners did not participate in the creation of this report and had no involvement in its publication. As project leader, Good Fish takes full responsibility for the publication of the report.

Good Fish is currently investigating how she can publish a report on the illegal trade in European glass eel, while respecting the privacy of various stakeholders in the eel sector and providing accurate source citations.