By-catch fish in the supermarket

Great news! De supermarkten PLUS, DekaMarkt en Landmarkt gaan met bijvangstvis op de markt komen. Dit hebben ze vandaag bekend gemaakt door het ondertekenen van een statement samen met milieuorganisatie Good Fish Foundation.

Bijvangst in het schap

De supermarkten laten hiermee zien dat ook minder bekende vissoorten uit de Noordzee een plek verdienen in het schap en op ons bord. Zo kan er in de toekomst gevist worden op een minder verspillende manier. Dat is beter voor de visser, de vis, de zee én de consument.

Minder bekende vissoorten

Wat is bijvangst? De Nederlandse kottervissers vissen op doelsoorten tong en schol. Maar dat zijn niet de enige vissen die in de netten omhoog komen. Er zitten verschillende soorten  in, jong en oud. De kleine, ‘ondermaatse’ visjes zijn niet eetbaar. Alle ‘maatse’, eetbare vis is in feite gewoon vangst, maar bestaat uit twee delen.  De doelsoort, en wat er verder in de netten zit, de bijvangst. Dat zijn vaak minder bekende vissoorten en daar is weinig vraag naar. Daardoor verdienen de vissers er amper wat aan. Een kilo sliptong brengt bijna tien keer zo veel op als een kilo schar. Wanneer wij de onbekendere vissoorten zoals schar, wijting en steenbolk eten, hoeft er minder intensief op tong en schol gevist te worden. Zo  wordt verspilling tegengegaan.

Grote stappen

In een marktkraam is meestal wel een behoorlijke variatie aan Noordzeevis te vinden. Maar de meeste Nederlanders kopen tegenwoordig hun vis in de supermarkt, waar de diversiteit aan vissoorten iets beperkter is. Nu PLUS, DekaMarkt en Landmarkt de onbekendere Noordzeevis onder de aandacht van de consument gaan brengen, wordt een grotere groep consumenten bereikt en geïnformeerd. In 2017 en 2018 zijn deze supermarkten bezig met doorontwikkeling van een bijvangstconcept en productontwikkeling.

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse supermarkten op het gebied van duurzame vis grote stappen gemaakt door zoveel mogelijk vis met het duurzame MSC keurmerk en het verantwoorde ASC label in de schappen te leggen. De onbekende Noordzeevissoorten hebben dit certificaat nog niet. De supermarkten nemen hun bijvangst daarom af van MSC gecertificeerde scholvisserijen.

Het statement

PLUS, DekaMarkt en Landmarkt hebben het volgende statement getekend:
Onderschrijvende supermarkten gaan zich in 2017/2018 inspannen om bijvangst uit MSC visserij, met positief advies op de ‘bijvangstwijzer’ van Good Fish Foundation, onder de aandacht te brengen van hun klanten. Onderschrijvers ondersteunen projecten ter bevordering van een MSC label voor bijvangstsoorten en verbetering van vistechnieken.’