Blog: Reactie Europarlementslid

Dit project wordt gefinancierd door

Juli 2023 

Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft een advies opgesteld voor een verbeterde implementatie van het aalherstelplan, dit schiet namelijk tekort op het gebied van de niet-visserij gerelateerde mortaliteit. Het rapport waarin dit advies staat is hier terug te lezen. In dit rapport worden een aantal aannames gemaakt die niet helemaal overeenkomen met de recente wetenschappelijke bevindingen. Hieronder de reactie van Good Fish op dit rapport. 

Het advies gaat met name over de aanpak van migratie barrières. Deze blijft achterwege vergeleken met de andere maatregelen die wel zijn genomen. Daarnaast roept het op om doelstelling dat 40% van het ongerepte bestand behouden moet worden los te laten en om over te stappen op een quotasysteem voor de aalvisserij zonder nog een gesloten periode te hanteren. 

Het huidige bestand 

Het aalherstelplan heeft als doelstelling een paling populatie die gelijk is aan een populatie die 40% is van hoe de populatie in ongerepte toestand zou zijn. In het rapport wordt opgeroepen om deze doelstelling lost te laten, volgens het rapport is door veranderingen in de habitat dit niet meer een realistisch doel. Wat hierbij niet wordt vermeld is dat veel van deze habitat verliezen komen door een gebrek aan connectiviteit tussen habitats. Habitat herstel is mogelijk rondom de kaderrichtlijn water en de recent aangenomen natuurherstelwet. Als dit doel wegvalt, dan valt de noodzaak om habitat verbetering te realiseren ook weg.  

Het rapport suggereert dat het goed gaat met de palingstand. Dit doet het rapport op basis dat het bestand zich heeft gestabiliseerd in de afgelopen 10 jaar. Op basis van dit gegeven wordt de oproep gedaan om de visserij niet meer te beperken. Echter betekend gestabiliseerd niet per se goed. Het is gestabiliseerd rondom een laag niveau, het kan ook bijna niet lager. Zeker als ook wordt gekeken naar de aanwas van glasaal gaat het nog niet goed. Op dit moment is de aanwas van glasaal bij de Europese kusten een fractie van wat dit ooit was. In 2020 was de aanwas van glasaal in de Noordzee 0.9% en in de rest van Europa 6.1% tot 7.1% van het niveau wat dit in 1960-1979 was.  

Het rapport benoemt dat de uitzet van glas aal een goede manier is om de paling stand te verbeteren, hiervoor mist echter wetenschappelijk bewijs. Daarbovenop wordt ook de oproep gedaan om te stoppen met de gesloten periode voor palingvisserij en over te gaan op een quotasysteem. Een risicovolle suggestie, hierdoor kunnen meer uitrekkende schieralen gevangen worden wat op een andere manier druk zet op het aalbestand.  

Migratie barrières 

In het advies wordt terecht gefocust op de sterfte door migratie barrières en het verder terug dringen van deze sterfte. Dit kost echter tijd. Dit is tevens de reden dat dit nog niet gebeurd is. Pompen en gemalen zijn duur en gaan vaak tientallen jaren mee. Het is niet mogelijk om ze binnen een paar jaar allemaal te vervangen. Het is goed om hierop te blijven focussen, maar directe maatregelen blijven noodzakelijk. Het is nu eenmaal 5 voor 12 voor de paling.  

En de visser dan? 

Vissers zijn de ogen en oren op het water. Zij zijn de eerste die een illegale fuik zien en andere veranderingen in de omgeving in een sloot of meer opmerken en kunnen melden. Wat in het advies mist is een compensatie voor de paling visser voor deze en andere blauwe diensten, zodat op deze manier verlies in visserij gecompenseerd kan worden.  

Bronnen: 

ICES (2021). Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels (WGEEL), and Country Reports 2020–2021. ICES Scientific Reports. Report. https://doi.org/10.17895/ices.pub.8143 

van der Hammen, T., Soudijn, F., Volwater, J., van Rijssel, J. C., Griffioen, A. B., Chen, C., & Winter, H. V. (2021). European Eel (Anguilla anguilla) stock size, anthropogenic mortality and silver eel escapement in the Netherlands 2006-2020. (CVO report; No. 21.023). Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO). https://doi.org/10.18174/556153 

 

Deze blog is opgesteld binnen het project ‘Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ mede mogelijk gemaakt door