Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
M

De grote van de gaten in een net.

Het trekken van dieren van het ene leefgebied naar het andere.

De larven van mosselen, die kunnen worden verzameld om uit te laten groeien tot volwaardige mosselen.

Marine Protected Areas zijn zeereservaten waar gebruiksfuncties die een negatieve invloed hebben op de marine waarden, worden beperkt of verboden.

Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.

Een beoordelingstraject van een visserij met als doel certificering door de Marine Stewardship Council. Visserijen met een MSC-certificering mogen het MSC-logo op hun visproducten zetten.

Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.

Maximum Sustainable Yield, ofwel maximaal duurzame oogst. Dit is theoretisch de grootst mogelijke 'veilige' vangst, waarbij vispopulaties voldoende omvang houden om zich op lange termijn voort te planten. 

mosselzaadinvanginstallatie, die bestaan uit drijvers, lijnen en ankers met touwen waaraan mossellarven zich kunnen hechten.