Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
I

Inter-American Tropical Tuna Commission, een commissie die zich bezig houdt met het behoud en beheer van tonijn en andere mariene soorten in de Oost-Pacifische oceaan.

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.

International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen.

Visserijen die zich niet aan de vastgestelde afspraken houden, zoals het niet opgeven van vangsten aan nationale overheden, het opereren zonder vergunning of in verboden/gesloten zones. Illegale visserij valt onder IUU (Illegal Unreported Unregulated) fishing.

Invasieve soort is een biologische term waarmee een soort wordt aangeduid die zich buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied heeft gevestigd.

Indian Ocean Tuna Commission, een internationale organisatie die zich richt op het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Indische Oceaan en aansluitende zeeën.

International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGO's als overheden lid van zijn.

Illegal Unreported Unregulated, ofwel illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.