Bedwelmen op Zee

Borgen van een beter dierenwelzijn

Een methode om het ongerief van vissen tijdens de verwerking aan boord te minimaliseren is het bedwelmen van de vis. Dit kan met een elektrische schok waardoor de vis bewusteloos is voorafgaand aan de verwerking. In dit project onderzoeken wij samen met onze partners of en hoe bedwelming aan boord mogelijk is. Er wordt bestudeerd of bedwelmen inderdaad een positieve bijdrage levert aan het dierenwelzijn en hoe dit deze techniek van waarde kan zijn voor een visserijbedrijf.

Voor het onderzoek wordt een bedwelmingsmachine ontwikkeld die niet alleen getest is onder laboratoriumomstandigheden, maar ook aan boord op zee. De methode zal in de praktijk getest worden op zijn effectiviteit, maar ook op de werkbaarheid voor de bemanning aan boord. Er is gekozen om te starten met schol (Pleuronectes platessa) en tarbot (Scophthalmus maximus), twee voor de Nederlandse kottervisserij commercieel belangrijke soorten.

Consument

Uit een enquête in 2018 blijkt dat 72% van de Nederlandse consumenten vindt dat het welzijn van vissen gelijk zou moeten zijn aan die van andere consumptiedieren. Deze groep geeft ook aan hier extra voor te willen betalen. Ondanks het belang dat de consument aan vissenwelzijn hecht, is er in het vis schap zelden informatie over zichtbaar. Daarom wordt er in het onderzoek ook gekeken naar de beste manier om bedwelmd geslachte vissen onder de aandacht te brengen bij consumenten.

Doelstellingen

De doelstellingen voor dit project op een rijtje:

  1. Het operationaliseren van het bedwelmen van gevangen schollen en tarbotten voor het afdoden aan boord van demersale visserij.
  2. Het borgen van de keten zodat de consument ervan verzekerd is dat een vis daadwerkelijk aan boord is bedwelmd.
  3. Bedwelmd geslachte vis voor consumenten zichtbaar maken in het schap (m.b.v. bijvoorbeeld de VISwijzer).
  4. Verkennen van de mogelijkheden om bedwelmd geslachte met meerwaarde(n) te verwaarden.
  5. Bijdragen aan het draagvlak, verspreiden van kennis en de toepassing ervan mogelijk maken bij verschillende stakeholders.

Partners

Om de doelstellingen te bereiken bestaat het onderzoeksteam uit de volgende partners; MDV Beheer B.V., Fish Management Systems Ltd, Wageningen Livestock Research, Wageningen Marine Research, Wageningen Economic Research, Good Fish en Stichting Prosea Marine Education. Samen dragen we bij aan de beschikbare kennis betreft het bedwelmen van gevangen vissen en vissenwelzijn en werken aan kennisverspreiding en -toepassing.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.