Meer informatie

Nijlbaars (victoriabaars) (Bio)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachitgen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

 

 

Nijlbaars (victoriabaars) (Bio)

Met een maximum lengte van 2 meter bij een gewicht van 200 kilo behoort de Victoria- of Nijlbaars tot de grootste zoetwatervissen ter wereld. Hij is grijs/zilver van kleur en heeft een blauwe glans. Zijn ogen zijn opvallend, met gitzwarte pupillen en daaromheen een heldergele rand. Nijlbaars is een roofvis die in bijna alle meren kan overleven. In 1962 is de nijlbaars uitgezet in het Victoriameer in Afrika. Hier heeft hij een ware ontwrichting van het ecosysteem veroorzaakt met grote sociaal economische gevolgen.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Nijlbaars (victoriabaars) (Bio)

Lates niloticus
Herkomst

Afrika, binnenlandse wateren (FAO 1)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De nijlbaars wordt overbevist. De visserijsterfte is te hoog. Nijlbaarzen zijn gemiddeld gevoelig voor visserijdruk. Dat de vrouwtjes groter worden dan de mannetjes maakt ze extra gevoelig, omdat daardoor de vrouwtjes meer worden gevangen. De nijlbaarsvisserij wordt beheerd door de Lake Victoria Fishing Organisation (LVFO). Bij naturland (biologische) certificering gelden strenge regels met betrekking tot handhaving van minimumlengtes en maaswijdtes.

De introductie van de nijlbaars in het Victoriameer zorgde voor grote veranderingen in het ecosysteem. Nijlbaars is een roofvis en eet ook vissen van de eigen soort. Veel lokale soorten zijn door de nijlbaars introductie uitgestorven. Door overbevissing van nijlbaars lijken sommige lokale soorten te herstellen. Overbemesting, vervuiling en andere menselijke invloeden lijken tegenwoordig meer impact op het ecosysteem in het Victoriameer te hebben dan de visserij. De vangsttechnieken zijn redelijk selectief. De vissoorten die worden bijgevangen zijn voor de lokale markt.

Er is een visserijbeheersplan voor het Victoriameer en er worden maatregelen genomen om de visserij aan banden te leggen. Het implementeren en monitoren van beheersmaatregelen is echter nog een probleem. Daar lijkt enigszins verandering in te komen door goede initiatieven vanuit de regio en vanuit de vissers. In de verwerkingsindustrie is de vraag naar een kleinere maat vis erg groot, waardoor nog te veel jonge vis in de netten terechtkomt. De vis wordt voor het overgrote deel geëxporteerd. De lokale bevolking profiteert beperkt, maar wel steeds meer van deze visserij. Illegale visserij in verboden gebieden en met kleinere mazen en haakjes is een probleem maar bij naturland gecertificeerde visserij worden de regels strikt gehandhaafd.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.