Meer informatie

Zwarte haarstaart degenvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Zwarte haarstaart degenvis

De zwarte (haarstaart) degenvis is een diepzeevis. Hij leeft op dieptes van 180-1700 m in de Atlantische oceaan. Het is een zwarte, gevaarlijk uitziende, lange en afgeplatte vis met een bek vol scherpe tanden. De vis kan tot 110 cm lang worden. Overdag leeft de vis in de diepte, maar ’s nachts komt hij omhoog om te jagen op kreeftachtigen, vissen en inktvissen.

Zwarte haarstaart degenvis

Aphanopus carbo
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Rockall, noordwestkust van Schotland en Noord Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op zwarte haarstaartvis of zwarte degenvis, lijkt stabiel te zijn en op een duurzaam niveau. Deze soort wordt vaak als bijvangst meegevangen.

De visserij met bodemsleepnetten zorgt voor hoge aantallen bijvangst en een directe verstoring van het bodemleven. Op termijn kan dit leiden tot verandering in de diversiteit van de leefomgeving en de soortensamenstelling in zee.

Het beheer van deze visserij is maar gedeeltelijk effectief, voornamelijk omdat goede gegevens over het visbestand ontbreken.

Zwarte haarstaart degenvis

Aphanopus carbo
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Portugese wateren

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op zwarte haarstaartvis of zwarte degenvis, is stabiel en op een duurzaam niveau. Een groot deel van de vangst bestaat uit jonge vis.

De beugvisserij heeft veel bijvangst van beschermde en bedreigde soorten, zoals haaien en roggen. Deze visserij brengt weinig schade toe aan de rotsige zeebodem in deze regio’s.

De visserijen in deze gebieden worden beheerd door de EU, Spanje, Portugal en de regionale overheden van Madeira en de Azoren. Er is geen managementplan voor deze soort.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.