Schol FAO 27 ICES IV Boomkor (kleine mazen)

Het gaat goed met schol in de Noordzee. De scholstand bereikte in 2013 een recordniveau en is boven het MSYMSY:
Maximum Sustainable Yield, ofwel maximaal duurzame oogst. Dit is theoretisch de grootst mogelijke 'veilige' vangst, waarbij vispopulaties voldoende omvang houden om zich op lange termijn voort te planten. 
niveau. Scholvissers mogen dit jaar daarom opnieuw meer schol vangen. Om de bijvangst en de milieueffecten te beperken zijn echter maatregelen nodig.

In deze [gemengde platvisvisserij gemengde-visserij] wordt een kleine maaswijdtemaaswijdte:
De grote van de gaten in een net.
gebruikt, waardoor er veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
is van jonge, [ondermaatse vis ondermaatse-vis]. Een groot deel van de bijvangst wordt teruggegooid, maar de overlevingskans van deze discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
is klein.

Vissen met een [boomkortuig boomkor] beroert de bodem en verstoort het bodemleven. Intensief vissen met een boomkor leidt op de lange termijn tot verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.