Schol FAO 27 ICES IV Boomkor (kleine mazen)

Het gaat goed met schol in de Noordzee. De scholstand bereikte in 2013 een recordniveau en is boven het MSY niveau. Scholvissers mogen dit jaar daarom opnieuw meer schol vangen. Om de bijvangst en de milieueffecten te beperken zijn echter maatregelen nodig.

In deze gemengde platvisvisserij wordt een kleine maaswijdte gebruikt, waardoor er veel bijvangst is van jonge, ondermaatse vis. Een groot deel van de bijvangst wordt teruggegooid, maar de overlevingskans van deze discards is klein.

Vissen met een boomkortuig beroert de bodem en verstoort het bodemleven. Intensief vissen met een boomkor leidt op de lange termijn tot verandering in de soortensamenstelling in zee.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.