9 vragen over camera’s aan boord van schepen

Er komt elektronische monitoring van schepen door middel van camera’s aan boord. Een voorstel hiervoor is op 11 maart 2021 in het Europees Parlement aangenomen. Elektronisch toezicht draagt bij aan een transparante en traceerbare visketen en zorgt voor betere controle en handhaving van de aanlandplicht.

Er is vanuit de visserijsector weinig draagvlak voor camera’s aan boord als controlemiddel. Desondanks erkent de sector dat dit soort technologie kan helpen bij het registreren van vangsten aan boord. De volgende stap is dat de EU-lidstaten zich moeten gaan buigen over de precieze invulling van de maatregel.

Bekijk de Q&A op deze pagina en kom alles te weten over het hoe en waarom van het inzetten van cameratoezicht aan boord van vissersschepen.